Perusopetuksen sitouttava kouluyhteisötyö

Tukimateriaali poissaoloihin puuttumisen mallin käyttöönotolle


Yhteisellä koulutielä -käsikirja: Yhteisellä koulutiellä : Käsikirja perusopetuksen oppilaiden läsnäolon tukemiseen ja poissaolojen vähentämiseen - Valto (valtioneuvosto.fi)

Karvin loppuraportti: Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi – Arvioinnin loppuraportti | Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

Valterin Kiva, kun tulit! – Pieni opas koululäsnäolon tueksi ja poissaolojen vähentämiseksi: Kiva, kun tulit! - Pieni opas koululäsnäolon tueksi ja poissaolojen vähentämiseksi - Valteri


SKY -hankkeen tuottamaa materiaalia poissaoloihin puuttumisen mallin käyttöönotolle. Materiaaleja saa muokata.

Tässä linkki poissaoloihin puuttumisen mallin käyttöönottoon -videoon: Päijät Hämeen poissaoloihin puuttumisen mallin esittelyvideo - YouTube

Liitteet:

Alakouluun infotv -materiaali
Vanhempainiltamateriaali
Oppituntimateriaali
Henkilöntötilaisuuden materiaali

Sitouttava kouluyhteisötyö - SKY 2021-2024

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on luoda kansallinen malli, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Mallia kehitetään alueellisten pilottikokeiluiden sekä Karvin toteuttaman kehittävän arviointitutkimuksen tuella. Kehittämistyön kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 5. – 9. oppilaat ja heidän kanssaan työskentelevä koulujen henkilökunta.

Päijät-Hämeen SKY hankkeen päätavoitteet:

- Kehitetään yhteinen poissaoloihin puuttumisen malli (sis. ennaltaehkäisyn, seurannan ja puuttumisen tasot).
- Tuetaan kouluyhteisöön kiinnittymistä vahvistamalla osallisuuden kokemuksia.
- Kehitetään yhteisöllistä ja myönteistä koulun toimintakulttuuria esimerkiksi tukemalla oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja.


Päijät-Hämeen seudullisessa kehittämistyössä ovat mukana Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Kehittämistä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kehittämistyötä ohjaavat seudullinen monialainen kehittämisryhmä sekä sivistys- ja hyvinvointijohtajista koostuva ohjausryhmä. Kehittämistyötä tehdään kentällä yhteistyössä pilottikoulujen kanssa. 

Hankkeen toteutusaika on 15.9.2021 - 30.6.24


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä