Kieliporeita eskarilaisille

Tervetuloa Kieliporeita eskarilaisille-hankkeen sivuille!

Kieliporeita eskarilaisille on viiden kunnan, Iitin, Kärkölän, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän yhteinen esiopetuksen kielisuihkutustoiminnan kehittämishanke. Hankkeeseen on saatu Opetushallituksen rahoitus. Hankkeen toteuttamisaika on helmikuusta 2020 vuoden 2021 loppuun.

Kieliporeita eskarilaisille – hankkeessa luodaan esikoululaisille kielisuihkutusten myötä positiivinen kuva kielten opiskelusta sekä vieraista kielistä ja kulttuureista ja herätetään lasten kiinnostus vieraisiin kieliin. Tavoitteena on saada vakiinnutettua kielisuhkutus luontevaksi osaksi esiopetuksen arkea. Hankkeessa mukana oleville henkilöstölle tehdään sähköinen arviointikysely hankkeen alkaessa. Arviointikyselyllä selvitetään henkilöstön ennakkokäsityksiä kielisuihkutuksesta. Kyselystä saatavia tuloksia hyödynnetään myös kielisuihkutusta toteuttavan henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelussa.

Henkilöstön valmiuksia toteuttaa kielisuihkutustoimintaa lisätään järjestämällä heille täydennyskoulutusta aiheesta. Kevään ja kesän 2020 aikana tehdään kuntien yhteinen kielisuihkutussuunnitelma sekä aloitetaan materiaalipankin kokoaminen. Lukuvuoden 2020-2021 aikana kielisuhkutusta toteutetaan laaditun kielisuihkutussuunnitelman mukaisesti.

Joulukuussa 2021 järjestettävässä päätöstilaisuudessa kerätään kokemuksia ja hyviä käytänteitä yhteisesti jaettavaksi. Näiden pohjalta päivitetään tarvittaessa aiemmin tehtyä kielisuihkutussuunnitelmaa. Loppuvuodesta 2021 tehdään uusi arviointikysely, jolla selvitetään mm. millaisia kokemuksesta kielisuihkutuksesta on saatu, ja miten henkilöstön käsitykset kielisuihkutuksesta ovat muuttuneet hankkeen aikana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä