Yleisesittely

Yleisesittely

Hei

Alavus on noin yhdentoistatuhannen asukkaan maalaiskaupunki eteläisellä Pohjanmaalla. Lukiossamme opiskelee lukuvuonna 2023-2024 184 opiskelijaa. Opiskelijamme tulevat pääsääntöisesti Alavudelta ja sen lähiseudulta.

Lukiomme välittömässä läheisyydessämme sijaitsevat peruskoulun (luokat 1-6 ja 7-9) lisäksi juuri remontoitu liikuntahalli, ulkojää, pesäpallostadion, yleisurheilukenttä, pienoiskylpylä/uimahalli Kunto-Lutra ja jäähalli.

Lukiomme arvot
Lukiomme arvojen perusta on suomalainen elävä sivistysperinne. Sivistyksen lisäksi toimintaamme ohjaavat muut arvot, tiedolliset arvot, oikeudelliset arvot, sosiaaliset ja eettiset arvot sekä ekologiset arvot. Arvot näkyvät lukiokoulutuksessa myös opiskeltavina sisältöinä: opiskelijat kehittävät arvo-osaamistaan ja oppivat sietämään arvoristiriitoja, kun käsitellään julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä jännitteitä. Toimintamme taustalla on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus.

Toimintakulttuurimme
Toimintakulttuurimme on johdonmukaisesti koulumme arvojen sekä tavoitteiden ja toiminta-ajatuksemme mukainen; kaikki koulumme käytännöt tukevat opetus- ja kasvatustyöllemme asetettuja tavoitteita. Niinpä koulumme on paikka, jossa keskushenkilönä on opiskelija, hänen tulevaisuutensa ja hyvinvointinsa rakentamisesta on kysymys. Ennen muuta toimintakulttuurissamme korostuu se, että kunnioitamme jokaista kouluyhteisömme jäsentä arvokkaana, ainutlaatuisena yksilönä.
Opetuksen tasoa kehitämme joka lukuvuosi toteutettavalla itsearvioinnilla.

Lukiorakennus
Lukiorakennuksemme on peruskorjattu 2003 ja tilat on tehty nykyaikaisiksi. Fyysistä oppimisympäristöä kehitämme jatkuvasti mm. parantamalla opiskelijoiden viihtyvyyttä.

Opetussuunnitelma
Lukion uudet opetussuunnitelmat tulivat käyttöön 1.8.2021. Opetussuunnitelmassamme on lukuisia koulukohtaisia opintoja mm. yrittäjyyttä, ilmaisutaitoa, tietotekniikkaa, liikunnan lajikursseja sekä myös soveltavia kursseja ns. lukuaineissa. Yrittäjyydessä opintoja on tarjolla peräti 16 opintopisteen verran.


Ilmailua
Lukiomme tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa ilmailuun liittyvän opintojakson. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin ilmailun perusasioihin. Ilmailuopintojaan opiskelija voi syventää yhteistyökumppanimme Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnoilla.

Liikunnallisuutta
Alavuden lukiossa toimii aktiivisille jääkiekkolijoille tarkoitettu jääkiekkoryhmä. Tarkoituksena on antaa aktiivi jääkiekkolijoille mahdollisuus lukio-opiskelun ohessa harjoitella mahdollisimman täysipainoisesti. Ryhmä harjoittelee ammattitaitoisen valmentajan johdolla aamuisin kaksi kertaa viikossa. Jääkiekkoryhmä toteutetaan yhteistyössä Alavuden Peli-Veikkojen (APV) kanssa.


Lukiossamme toimii myös futsalryhmä. Ryhmä harjoittelee pääasiassa maanantaisin ja keskiviikkoisin heti koulupäivän jälkeen. Harjoitusten vetämisestä vastaa ammattitaitoinen APV:n futsalvalmentaja.

Ratsastusopintoja voi lukiossamme suorittaa yhteistyössä eri ratsastuskoulujen kanssa. Opinnot hyväksytään lukion kokonaiskurssimäärään.
 

Lukiodiplomit
Opetushallituksen ohjeiden mukaisia lukiodiplomeja voi lukiossamme suorittaa kuvaamataidossa, tekstiilitöissä ja teknisessä työssä, liikunnassa, musiikissa ja tanssissa. Lisäksi voi suorittaa koulukohtaisen kirjallisuusdiplomin.

Yrittäjyys ja oppilaskunta
Koulumme toimintaan kuuluu viedä eteenpäin yrittäjyyskasvatusta ja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta osana koulumme arkea.
Lukiossamme on aktiivisesti toimiva oppilaskunta, joka mm. järjestää erilaisia tapahtumia lukuvuoden aikana.

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa
Opiskelijamme voivat tietyin edellytyksin liittää opinto-ohjelmaansa muiden oppilaitosten opintoja. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Lakeudenportin kansalaisopisto, Kuusiokuntien muut lukiot Kuortaneella ja Ähtärissä sekä Etelä-Pohjanmaan valmennustalli. lemme myös mukana Etelä-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöverkostossa (opinlakeus). Yhteistyön puitteissa voi suorittaa etäopintoja useissa oppilaitoksissa.

Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä eri korkeakoulujen kanssa mm. Seamk, Jyväskylän yliopisto, Vaasan yliopisto, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu. 

Opiskelijavalinta
Kouluumme haetaan yhteisvalinnassa. Keväällä 2024 keskiarvoraja on 6,5.

Terveisin

Jari Helander rehtori

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä