Oppimisen tuki

Kolmiportainen tuki. Näin toimitaan!

Tuen kolmiportaisuuden vuosikello

Luokasta vastaava opettaja

 • seuraa oman luokan oppimistuloksia, käyttäytymistä ja poissaoloja
 • tuo huolen esille oppilaskohtaisesti
 • on yhteydessä kotiin
 • käynnistää tuen tarpeen kartoituksen tarvittaessa
 • aloittaa tuen tarpeen kartoituksen, kun huoli oppilaasta sitä vaatii
Tuen tarve voi olla oppimiseen tai käyttäytymiseen liittyvää. Eriyttämistä ja tukiopetusta käytetään ennakoivasti läpi lukuvuoden.

Syksyllä, joulun jälkeen ja talviloman tienoilla

 • luokasta vastaava opettaja tai ainetta opettava opettaja käy oman luokan oppilaiden tuen tarpeen läpi
 • luokasta vastaava opettaja tai ainetta opettava opettaja tuo tiedot erityisopettajalle tietoon
Aikataulu on joustava.


Tuen kolmiportaisuuden toiminnot

Vaihe 1 (alleviivatut toimet edellytetään lain perusteella)

 1. Kun huoli herää

1.1 Jokainen opettaja voi halutessaan täyttää kaksi liitettä.
 • liite 2 Oppilaan oppimisen valmiudet ja tuen menetelmien käyttö
 • liite 3 Tilannekartoitus opettajalle pedagogista arviota tai selvitystä varten
 • huoli tuodaan tiedoksi myös luokasta vastaavalle opettajalle ja huoltajille

1.2 ainetta opettava opettaja kerää tiedot ja täyttää Wilmassa Pedagogisen arvion tarvittaessa


2. Pedagogisen arvion perusteella

2.1 oppilas jatkaa yleisessä tuessa. Ainetta opettaja seuraa hänen oppimistaan.
TAI
2.2 oppilas siirretään tehostettuun tukeen moniammatillisena oppilashuoltotyönä. Oppilaalle tehdään Oppimissuunnitelma Wilmassa. Ainetta opettava opettaja seuraa hänen oppimistaan.

Vaihe 2

 1. Oppilaalla on oppimissuunnitelma ja hänelle annetaan tehostettua tukea suunnitelman mukaisesti
 2. Jos tehostettu tuki ei riitä opettaja voi halutessaan täyttää kaksi liitettä
  • liite 2 Oppilaan oppimisen valmiudet ja tuen menetelmien käyttö
  • liite 3 Tilannekartoitus opettajalle pedagogista arviota tai selvitystä varten
  • huoli tuodaan tiedoksi luokasta vastaavalle opettajalle ja huoltajille
  • ainetta opettava opettaja tekee yhteistyötä erityisopettajan kanssa
  • tehdään Pedagoginen selvitys Wilmassa tarvittaessa

3. Pedagogisen selvityksen perusteella

3.1 oppilas jatkaa tehostetussa tuessa. Ainetta opettava opettaja seuraa hänen oppimistaan.
TAI
3.2 kun oppilas tarvitsee erityistä tukea
 • kirjataan tuen tarpeet pedagogiseen selvitykseen
 • rehtori tekee erityisen tuen päätöksen (9-vuotinen oppivelvollisuus)
 • sivistysjohtaja tekee erityisen tuen päätöksen (11-vuotinen oppivelvollisuus)
 • oppilaalle tehdään HOJKS Wilmassa
 • ainetta opettava opettaja ja/tai erityisopettaja seuraavat hänen oppimistaan

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä