Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskunta

Oppilaskuntatyö on koulun virallista toimintaa. Koulussamme toimii kaksi oppilaskuntaa, luokilla 0-6 ja 7-9. Oppilaskunnan asioita hoitaa oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallitukseen kuuluvat luokkien keskuudestaan valitsemat oppilaat luokilla 0.-6. ja luokkien puheenjohtajat luokilla 7.-9. Luokkien 7.-9. oppilaskunnan puheenjohtajana toimii tänä lukuvuonna Sara Samanen ja sihteerinä Lenni Länsipää.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on tukea ja koordinoida oppilaiden ja luokkien toimintoja. Oppilaskunta on mukana suunnittelemassa yhteistä toimintaa ja hankkimassa siihen varoja. Tehtäviä ovat esim. laskintilausten hoito, järjestelytehtävät koulukuvauksissa, laskettelu- ja kevätretken suunnittelu ja varanhankinta sekä koulun juhlien järjestämisessä mukana oleminen.

Oppilaskunnan ohjaajaksi valittu opettaja auttaa hallitusta sen tehtävissä. Koulun rehtori valvoo johtokunnan apuna oppilaskunnan toimintaa ja esittelee johtokunnalle oppilaiden tekemät aloitteet.

Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta on koulussamme toimiva tukijärjestelmä, joka pohjautuu vertaistuen ajatukselle. Tukioppilaat ovat 8. ja 9. luokan oppilaita, vapaaehtoisia nuoria, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat järjestävät erilaisia teemapäiviä sekä mononlaisia tapahtumia koulutyön piristykseksi. Tukioppilaat koulutetaan tehtäväänsä ja toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen.