Yhteistyökumppanit

Yhteistyöoppilaitokset

KOULUTUSKESKUS SEDU

Ähtärin lukio tekee tiivistä yhteistyötä SEDU Ähtäri Koulutien toimipisteen kanssa. Kaksoistutkinnon tekijöille on laadittu ns. kolmen väylän malli, jossa opiskelijat suuntautuvat joko tekniikkaan, luonnonvaroihin tai hyvinvointiin ja lukiossa tehtävät opinnot tukevat ammattikoulutuksen opintoja ja valmistava opiskelijaa ammattikorkeakouluopintoihin.

Cooperation with the ”SEDU” - vocational school

Ähtäri Upper Secondary School cooperates tightly with the ”SEDU” learning institution located on the Koulutie street in Ähtäri. Those who are doing the dual qualification can choose from three options. They can base their studies on technology, natural resources, or well-being. The upper secondary school studies support the vocational school studies and at the same time prepare the students to start their studies at the University of Applied Sciences.

HAAGA-HELIA

Ähtärin lukio järjestää Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä viisi soveltavaa kurssia, jotkahyväksiluetaan ammattikorkeakoulukursseiksi. Opintokokonaisuuden nimi on Kansainvälisyys, matkailu ja talousosaaminen (KMT). Yksittäisten kurssien nimet ovat seuraavat: KMT1 Asiakaspalvelu, KMT2 Matkailun perusteet, KMT3 Talousosaaminen, KMT4 Travel and Cultural Communication ja KMT5 Palvelumuotoilu. Kurssit toteutetaan kolmen vuoden sykleissä ja lukuvuonna 2016-2017 tarjotaan kurssit KMT1 ja KMT5.

Opiskelijan kommentti KMT -Kursseista:
”Kävin KMT 1 -kurssin, joka oli asiakaspalvelukurssi. Mielestäni kurssi oli erittäin hyödyllinen ja sieltä sai paljon vinkkejä asiakaspalvelutilanteisiin! Kurssi oli myös tarpeeksi rento, mutta samalla hyvin toiminnallinen ja se toi mukavaa vaihtelua lukujärjestykseen.” Netta Humalamäki

Cooperation with HAAGA-HELIA

Ähtäri Upper Secondary School organizes in cooperation with the University of Applied Sciences Haaga-Helia five applied courses which are later approved as courses of the University of Applies Sciences. This entity of courses is called ”Internationalization”, “Travel and Financial Know-How” (Abbreviation in Finnish KMT). The separate courses of this entity are called KMT1 Customer Service, KMT2 Basics of Travel, KMT3 Financial Know-How, KMT4 Travel and Cultural Communication, and KMT5 Service Design. The courses are offered in three-year cycles. In the academic year 2016-2017 the courses KMT1 and KMT5 will be offered.

Student's comments on the KMT courses:
”I attended the KMT1 -course, which was the Customer Service course. In my opinion the course was very useful and I got many tips for customer service situations! The course was relaxed enough, but at the same time it was very active and it brought a nice change to the normal schedule”. Netta Humalamäki.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä