Opiskelijahuolto

Kouluterveydenhuolto ja koulukuraattori

Kuusiolinna Terveys Oy järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut lukion opiskelijoille. Opiskelijoille järjestetään ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai toisena vuonna lääkärintarkastus, jollei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Kutsuntaikäisille pojille tehdään asevelvollisen ennakkoterveystarkastus toisen opiskeluvuoden lääkärintarkastuksen yhteydessä. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat opiskelijan käytettävissä riippumatta hänen asuinkunnastaan.

Opiskeluterveydenhoitajan vastaanottotilat sijaitsevat Ähtärin terveyskeskuksessa, Sairaalantie 4 (neuvolan ja Osviitan tiloissa). Vastaanotot ajanvarauksella ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14, puh. 040 578 9730 / th Kirsi Kauttu.Terveydenhoitajan vastaanotolle voi tulla myös ilman ajanvarausta.

Opiskelulääkärin vastaanotto on aina ajanvarausvastaanottoa ja vastaanotot ovat samoissa tiloissa terveydenhoitajan kanssa. Ajan lääkärille saa opiskeluterveydenhoitajan kautta.

Opiskeluterveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille. Sen jälkeen maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti osassa palveluja, mm. suun terveydenhuolto ja lääkärin vastaanotto. Terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.


Kuraattoritoiminta

Kuraattorintyö painottuu kahdenkeskisiin luottamuksellisiin keskusteluihin oppilaan/opiskelijan kanssa. Oppilaat ja opiskelijat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa luottamuksellisesti kaikissa elämän tilanteissa. Tavoitteena on yhdessä etsiä ratkaisuja ja selvittää tarvittavia tukitoimia. Keskustelujen lisäksi voidaan opetella ihan konkreettisestikin asioiden hoitamista, kuten läksyjen tekemisestä. Jos kuraattorin tuki ei yksin riitä, niin sitten mietitään yhdessä huoltajien ja koulun kanssa muita tukitoimia.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, vaikkei oikein tietäisikään keneen ottaa yhteyttä tai mitä tehdä. Yhdessä voidaan sitten miettiä kuuluuko asia kuraattorille vai jollekin muulle. Kuraattorin luokse voi oppilas tulla itse tai huoltajat olla yhteydessä, jos olette huolissanne nuorestanne tai jostakin nuoreen liittyvästä asiasta.

Huolenaiheita voi olla esim.

- omat jutut painavat mielessä (oma murhe tai huoli, oma jaksaminen ja mieliala, kiusatuksi tuleminen, yksinäisyys, kaverisuhteet…)

- koulussa on jotenkin vaikeaa (kouluun tuleminen, tunneilla työskentely…)

- vapaa-ajalla on vaikeaa (harrastukset, päihteet…)

- kotona on hankalaa (riitaa huoltajien tai sisarusten kesken, ero, mielenterveysongelmia, päihteitä)

Jo asiaan tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa nuoren oloa ja selkiinnyttää hänen ajatuksia. Kuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeaan paikkaan oikean tuen saamiseksi.

Kuraattorin kanssa keskustelut ovat luottamuksellisia. Alaikäisten kanssa työskennellessä kuraattori joutuu kuitenkin miettimään, onko huoltajien syytä myös tietää asioista. Näistä kuitenkin keskustellaan ensin nuoren kanssa ja sovitaan yhdessä miten ja mitä kerrotaan. Koulukuraattorin velvollisuus on kuitenkin ottaa yhteyttä lastensuojeluun, mikäli hän arvioi nuoren olevan lastensuojelun tarpeessa. Tällöinkin otetaan ensin yhteyttä huoltajiin.

Koulukuraattori on yhteiskoululla pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin sekä perjantai-iltapäivisin. Lukiolla kuraattori käy tarvittaessa. Työhuone löytyy yhteiskoulun toisesta kerroksesta sekä Tuomarniemellä on kouluterveydenhoitajan kanssa yhteiset työtilat.

Ohjaus oppilaasta voi tulla opettajalta, huoltajalta tai terveydenhoitajalta.

Mutta oppilas/opiskelija voi ottaa itsekin yhteyttä.

Yhteyttä voi ottaa Wilmassa, Whatsapp-, Messenger- ja Snapchat-viesteillä, tekstiviestillä tai soittamalla.

Kuraattori

Heli Ahomaa
0400-806 194
sc kuraattoriheli
FB Kuraattori Heli Ahomaa
heli.ahomaa@ahtari.fi

 

 

Koulu- ja opiskelupsykologi

Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijaa hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Häneen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun opiskelussa ja oppimisessa on haasteita, kun ihmissuhteet tai tulevaisuuden suunnitelmat mietityttävät tai oppilas kohtaa elämän kriisitilanteen. Tarkoituksena on edistää opiskelijan hyvinvointia sekä oppimista ja näin tukea kokonaisvaltaisesti koulunkäyntiä.

Psykologin työnkuvaan kuuluu mm. oppimisvalmiuksien, -haasteiden ja -vahvuuksien tutkiminen psykologisten tutkimusvälineiden avulla, oppilashuoltoryhmään osallistuminen, opettajien konsultointi, koulun tukitoimien pohtiminen yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa sekä opiskelijan henkilökohtaiset tukikäynnit.

Psykologi ohjaa tarvittaessa oppilaan jatkotutkimuksiin ja/tai sopiviin hoitotahoihin.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologipalvelut tuottaa Ähtärissä Kuusiolinna Terveys Oy (Osviitta). Alueella työskentelevät psykologit Aila Joensuu sekä Anna Karén. Lisäksi oppilas/ opiskelija voi varata ajan nuorten kanssa työskentelevälle psykiatriselle sairaanhoitajalle, ”merkkari” Elina Peuralalle. Merkkari työskentelee mielenterveyssyistä erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa.

Voit varata ajan suoraan työntekijältä (et tarvitse lähetettä).

 

Yhteystiedot:
psykologi Aila Joensuu p. 040 8258 297
merkkari Marko Puttonen, p.  040 6749 363

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä