Ähtärin lukio

Ähtärin lukio

Lukiomme toimintakulttuurissa kiinnitämme erityistä huomiota sivistyneeseen käytökseen ja hyvän yhteishengen ylläpitämiseen, mikä näkyy sekä arkityössä että yhteisissä tilaisuuksissa. Olemme välittävä lukio, jossa jokainen opiskelija huomataan ja häntä kannustetaan hänen opinnoissaan. Toimintakulttuuriimme kuuluu toimintamme jatkuva arviointi opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta sekä erilaisin kyselyin hankitun tiedon varassa.

STT:n lukiovertailussa vuonna 2016 lukio pärjäsi hyvin, keväällä paras ja syksyllä toiseksi paras lukio Suomessa! Opiskelijamme jatkoivat hyviä suorituksia, vuonna 2017 olimme Suomen 17.

Yhteystietoja