Prosessi

Tavoitteista

Koko koulun yhteinen näytelmäprojekti on paljon muuta, kuin pelkkä näytelmä.Tavoitteena koulun tasolla on yhteisöllisyys, yhteistyö eri tahojen kanssa ja toiminnallisuus.

Opetussuunnitelmaan peilaten projekti kuuluu monialaisten oppimiskokonaisuuksien alle, ja pitää sisällään myös laaja-alaisen osaamisen osa-alueita. ( L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L4:monilukutaito, L7:Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ).

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa työskennellään yli ainerajojen ja tarkastellaan asioita ilmiöpohjalta.

Seitsemän veljeksen työstäminen on aloitettu oppilaitten kanssa syysloman jälkeen.
4-5-luokkalaiset ovat tutustuneet teokseen eri taitoaineitten kautta valinnaisissa opinnoissa ( ns. hybridi, ks. omat sivut nimellä "hybridi" ).
Muilla luokilla on luettu Mauri Kunnaksen versiota Seitsemästä veljeksestä ja johdateltu oppilaat Suomi 100-vuotta teemaan. Koulumme sai valtioneuvostolta luvan osallistua viralliseen Suomi 100-ohjelmaan.

Yksilötasolla oppilaat analysoivat projektin etenemistä ja vaiheita ja peilaavat omaa osallistumistaan siihen.
Oppilaita on osallistettu alusta lähtien .