Koulupäivä SYKissä

Kouluruoka ja välipala

Kouluruokailu on tärkeä oppilaan jaksamisen, hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Kouluateria tarjoaa oppilaalle myös lepo- ja virkistystauon koulupäivän aikana.
SYKissä on mahdollisuus nauttia maksuttomasta välipalasta ruokasalissa iltapäivällä klo 13-13.15. Tämä koskettaa tällä hetkellä luokkien 7-9 oppilaita ja niitä 3-6-luokkien oppilaita, joilla koulupäivä jatkuu klo 13 jälkeen.

Ruokapalvelu

Kengätön koulu

Suolahden yhtenäiskoulussa ulkojalkineet jätetään sisäänkäyntien luona olevaan kenkätelineeseen tai 7-9 lk oppilaat voivat viedä kenkänsä omaan lukolliseen kaappiin. Koulussa ei kuljeta ulkojalkineilla, lukuunottamatta teknisen työn tiloja. Sisäkenkien käyttöä suositellaan.

Poissaolot

Oppilaan sairastuessa huoltaja on velvollinen ilmoittamaan asiasta kouluun mahdollisimman pian. Ilmoitus tulee tehdä luokanvalvojalle ensisijaisesti Wilmaan, mutta tarvittaessa ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse tai sähköpostitse.

Lomaa anottaessa luvan myöntää luokanvalvoja seitsemään työpäivään asti. Pidemmät lomat anotaan suoraan kirjallisesti rehtorilta. Ylimääräisistä poissaoloista pitää olla hyvissä ajoin yhteydessä luokanvalvojaan, jotta oppilaalla on aikaa sopia opettajien kanssa poissaolon aiheuttamat läksyt ja muut mahdolliset lisäjärjestelyt.


Äänekosken perusopetuksen poissaolojen seurantaan liittyvä toiminta.pdf

Mihin järjestyssääntöjä tarvitaan?

Jokaisella on oikeus rauhalliseen ja häiriöttömään työskentelyyn. Toisten työskentelyn häiritseminen on kielletty. Jokaisella on velvollisuus saapua oppitunnille ajoissa, jolla varmistetaan häiriötön työskentely kaikille. Poikkeavista opiskeluajoista tulee aina sopia opettajan kanssa etukäteen

Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että oppilas hyvän itsetunnon avulla kykenisi opiskelemaan tavoitteellisesti, osaisi ilmaista itseään ja toimia vastuuntuntoisesti muut huomioon ottaen.

Koulun arkipäivän toimintaa ohjaavat Suomen laki, koulun järjestyssäännöt ja pyrkimys toimia yhteisöllistä vastuuta kantaen. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulualueella ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa.

Käyttäytymisen odotukset ja Järjestyssäännöt

Käyttäytymisen odotukset:

RUOKALA: Keskityn syömiseen – puhun ja liikun rauhallisesti

KÄYTÄVÄ: Liikun kävellen

PIHALLA: Pysyn välituntialueella (välituntialueen kartta liitteenä, välituntialue merkitty vaaleanpunaisella värillä)
On suotavaa, että luokkien 1-6 oppilaat eivät vie puhelintaan välituntien aikana ulos. Näin vältytään mahdollisita laitteiden rikkoutumisilta.

KAIKKIALLA: Puhun nätisti ja kiroilematta

 


JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


1. Toiseen ihmiseen suhtaudutaan huomaavaisesti ja kunnioittavasti

2. Koulussa noudatetaan hyviä tapoja ja aikuisen antamia ohjeita

3. Oppitunneilla kaikilla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. Oppilaalla on pyydettäessä luovutettava työrauhaa ja oppimista häiritsevät laitteet ja esineet aikuiselle

4. Ruokailussa noudatamme hyviä pöytätapoja. Ruokalassa ei pidetä päähineitä ja ulkovaatteita eikä käytetä puhelinta

5. Koulualueeksi katsotaan koulurakennus, välituntialue ja väliaikainen oppituntien pitopaikka. Kouluaika on työjärjestykseen merkitty aika, tai erikseen ilmoitettu aika. Koulualueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman lupaa.

6. Koulurakennuksessa ei liikuta ulkokengillä. Oppilas huolehtii yhteisistä tiloista ja välineistä siivoamalla jälkensä ja ilmoittamalla niin aiheuttamistaan kuin havaitsemistaankin vahingoista viipymättä opettajalle

7. Polkupyörät ja mopot on säilytettävä niille osoitetussa paikassa

8. Noudatamme Suomen lakia, jonka mukaan tupakkatuotteiden ja päihteiden hallussapito ja käyttö on kielletty koulualueella. Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä eikä aineita

Tupakointi ja päihteet

Tupakkatuotteiden ja -välineiden sekä sähkötupakan hallussapito ja käyttö on kielletty!

Tupakointi:
Ensimmäisestä kiinnijäämisestä oppilas saa kotiin lomakkeen, joka täytetään oppilaan ja huoltajan kesken. Lomake kuitataan sekä oppilaan että huoltajan allekirjoituksella. Toisesta ja kolmannesta kiinnijäämisestä seuraa tunti jälki-istuntoa. Neljännestä kiinnijäämisestä oppilas ja huoltaja kutsutaan koululle keskustelemaan asiasta ja tupakoinnista ilmoitetaan poliisille.

Päihteiden hallussapito ja käyttö on kielletty. Rikkomuksesta seuraa aina jatkotoimenpiteitä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä