Kielet

Kieliopinnot Otsolan kansalaisopistossa

Otsolan kansalaisopistossa voit opiskella useita eri kieliä. Tarjonnastamme löytyy sekä niin pitkäkestoisia kielten opintoryhmiä, keskusteluryhmiä kuin mielenkiintoisia lyhytkurssejakin esimerkiksi kieliopista tai matkailusanastosta. Seuraavista linkeistä löydät tietoa kielitarjonnastamme:


TAITOTASOT:

Otsolan kansalaisopiston kieliryhmät on lajiteltu opinto-ohjelmassa seuraavien taitotasojen mukaan, jotta Sinun olisi helpompi valita itsellesi sopiva ryhmä:

NOLLATASO 

taso 0 - Nollataso

Minulla ei ole aiempia kielen opintoja taustalla tai olen unohtanut aiemmin oppimastani aivan kaiken. Jos olen opiskellut kieltä koulussa tai kansalaisopistossa ja haluan kerrata unohtuneita alkeita, perustason ryhmät sopivat minulle paremmin

PERUSTASO

A1 – Alkutaso

Ymmärrän ja käytän tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyn esittäytymään ja esittelemään muita, pystyn täyttämään perustietoni hotellin ilmoittautumislomakkeeseen. Pystyn vastaamaan itseäni koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyn käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan minua.

A2 – Selviytyjän taso

Ymmärrän ja muodostan lauseita, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin. Pystyn viestimään keskeisimmissä minua itseäni ja perhettäni koskevissa tiedoissa, pystyn tekemään ostoksia, neuvomaan tien ja kertomaan työstäni. Pystyn viestimään rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyn kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaani, lähiympäristöäni ja tarpeitani.

KESKITASO

Keskitaso vastaa lähinnä lukion keskipitkän kielen oppimäärää. Keskitaso jakautuu osaajan ja edistyneen osaajan tasoon.

B1 – Osaajan taso

Ymmärrän pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviydyn useimmista tilanteista matkustaessani kohdekielisillä alueilla. Pystyn tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseäni kiinnostavista aiheista. Pystyn kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyn perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

B2 – Edistyneen osaajan taso

Ymmärrän pääajatukset konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalani käsittelystä. Viestimiseni on niin sujuvaa ja spontaania, että pystyn säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisen kielenpuhujan kanssa, ilman että se vaatii minulta tai häneltä ponnisteluja. Pystyn tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteeni ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

YLIN TASO

Ylin taso jakautuu taitajan ja edistyneen taitajan tasoon. Ylimmän tason opintoryhmissä laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa lukion pitkän kielen oppimäärää vastaavista tiedoista eteenpäin. Ylin taitotaso saavutetaan yleensä useiden vuosien opiskelun ja kielen aktiivisen työ- tai vapaa-ajan käytön jälkeen.

C1 – Taitajan taso

Ymmärrän erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistan piilomerkityksiä. Pystyn esittämään ajatuksiani sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käytän kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyn tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaan jäsentää tekstiä ja edistän sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

C2 – Edistyneen taitajan taso

Ymmärrän yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaan yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyn erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä