Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Suomen Luokanopettajat ry:n jäsenrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 9§, 10§ ja 24§

Yhdistyslaki (503/1989)11§

 

 1. Rekisterin pitäjä

Suomen Luokanopettajat ry
Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI
puh. 050 566 3579

toimisto@suomenluokanopettajat.fi

 1. Yhteyshenkilöt

Marko Jokinen puheenjohtaja

Silja Hentilä toimistonhoitaja

 

 1. Rekisterin nimi

Suomen Luokanopettajat  ry:n jäsenrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon, joita ovat:

-  itse maksavien jäsenmaksujen seuranta
-  jäsenmaksujen perintä
-  jäsenlehden jakelu
- jäsenlajit: varsinainen jäsen, eläkeläiset, opiskelijat, perhevapaalaiset, työttömät, samassa osoitteessa asuvat, vuorotteluvapaajäsenyys  ja kunniajäsen.

Rekisterin pitämistä ohjaa henkilötietolaki (523/1999) 9§, 10§ ja 24§ Yhdistyslaki (503/1989)11§

 1. Rekisterin tietosisältö

Jäsenistä kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

-  etu- ja sukunimet, sukupuoli, henkilötunnus
-  kotiosoite, sähköpostiosoitteet (työ ja yksityinen)
-  maa, jossa asuu ellei Suomi
-  koti- ja työpuhelinnumerot
- äidinkieli
-  liittymispäivä liittoon

- yhdistys / piiri
-  kunta/koulu, jossa jäsen työskentelee
-  koulutus: tutkinto
- jäsenmaksutiedot, jäsenpalvelusta logitiedot

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen oma ilmoitus jäseneksi liittymisestä  (työssäkäyvät, eläkeläisjäsenet, opiskelijat) Jäsenen tehtävä ilmoittaa muutoksista jäsentietoihin.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

- Piireille ja hallituksen jäsenille sähköinen jäsenlistaversio alueellisen toiminnan toteuttamiseksi ja syntymäpäivien sekä muiden huomioimisten toteuttamiseksi.

- jäsenmaksujen ja jäsenlehden jakelua varten tietojen siirtoa

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole, rekisterissä olevat ja siihen koottavat tiedot ovat sähköisessä muodossa.

Jäsenrekisterin käyttö on vain Suomen Luokanopettajat ry.n palveluksessa olevilla työntekijöillä. Yhteyshenkilöilä on käytössä käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Järjestelmä toimii toimiston palvelimella ja sen varmuuskopiointi ja tietoturvapäivitykset on hoidettu asianmukaisesti.

 1. Rekisterin yhdistäminen muihin rekistereihin

Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

 1. Rekisteröidyn informointi

Rekisteriseloste on nähtävillä Suomen Luokanopettajat ry:n www.sivuilla.

 1. Tarkistusoikeus
   

Henkilötietolain 26 § mukaisesti jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkistaminen on maksutonta.

Jäsenellä on myös yhdistyslain perusteella oikeus tutustua jäsenluetteloon.

 

 1. Tiedon korjaaminen

 

Kirjallisena tehty tarkastuspyyntö osoitetaan Suomen Luokanopettajat ry:n rekisteristä vastuussa olevalle henkilölle.