Suomen Luokanopettajat ry on omaa luokkaa opettavien opettajien ja 1-6 -luokkien rehtoreiden valtakunnallinen yhdistys. Se on Suomen suurin pedagoginen ainejärjestö, joka toimii hyvässä yhteistyössä Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kanssa.

Luokanopettajia on kaikkiaan noin 16 000.

Suomen Luokanopettajat ry tekee työtä luokanopettajien puolesta

Suomen Luokanopettajat ry on luokanopettajien oma järjestö, joka huolehtii siitä, että luokanopettajuus säilyy ja kehittyy! Meitä kuunnellaan, kun tehdään koulutuspoliittisia suunnitelmia. Edustajamme ovat mukana pedagogiikan kehittämisessä.

Alakoulu on koko perusopetuksen ja yleissivistävän opetuksen kivijalka. Ja luokanopettaja on se, joka parhaiten tuntee ja tietää alakoulun arjen ja tarpeet.


Jäsenenä
-
Saat Luokanopettajalehden kotiisi neljä kertaa vuodessa
-Tuet järjestömme olemassoloa
-Olet mukana vaikuttamassa luokanopettajuuteen ja sen säilymiseen
-Saat viestikanavan, jonka kautta sinunkin äänesi siirtyy erilaisille foorumeille.