Tavoitteet B1

B1

Oppiaineen tavoitteet


T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta

Tavoitealue

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteenT2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen

Tavoitealue

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteenT3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan

Tavoitealue

KieltenopiskelutaidotT4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämiseen myös koulun ulkopuolella

Tavoitealue

KieltenopiskelutaidotT5ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita

Tavoitealue

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessaT6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta

Tavoitealue

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessaT7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia

Tavoitealue

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessaT8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä

Tavoitealue

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejäT9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

Tavoitealue

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä