Tavoitteet

Matematiikka 3-6 lk

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

Tavoitealue

Merkitys, arvot, asenteetT2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä

Tavoitealue

Työskentelyn taidotT3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta

Tavoitealue

Työskentelyn taidotT4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

Tavoitealue

Työskentelyn taidotT5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

Tavoitealue

Työskentelyn taidotT6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

Tavoitealue

Työskentelyn taidotT7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet


T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihinT10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet