Tavoitteet

Matematiikka 1-2 lk

T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Tavoitealue

Merkitys, arvot, asenteetT2 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tilanteissa

Tavoitealue

Työskentelyn taidotT3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

Tavoitealue

Työskentelyn taidotT4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan

Tavoitealue

Työskentelyn taidotT5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtämisessä

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan niiden ominaisuuksia

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan

Tavoitealue

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet