Liikunnan itserviointilomake

Liikunnan itserviointilomake

ITSEARVIOINTI LIIKUNTA

 1. A) TUNTITYÖSKENTELY

 

Ympyröi se arvosana, joka parhaiten kuvaa työskentelyäsi liikuntatunneilla.

 

Aktiivisuus ja yrittäminen (T1)

 

Osallistun liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti, parhaani yrittäen ja muita kannustaen.

10

Osallistun liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti ja parhaani yrittäen.

9

Osallistun liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

8

Osallistun liikuntatuntien toimintaan ja harjoitteluun vaihtelevasti.

7

Osallistun liikuntatuntien toimintaan ja harjoitteluun satunnaisesti.

6

Osallistun harvoin liikuntatuntien toimintaan ja harjoitteluun.

5

En ole pääsääntöisesti paikalla ja/tai kieltäydyn osallistumasta tuntitoimintaan.

4

 

Turvallinen ja asiallinen toiminta (T7)

 

Edistän toiminnallani liikuntatuntien turvallisuutta ja toimin asiallisesti.

9-10

Toimin turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

8

Toimin opettajan ohjauksessa turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

7

Toimin useimmiten turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla

6

En toimi turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

5

En ole pääsääntöisesti paikalla ja/tai kieltäydyn osallistumasta tuntitoimintaan.

4

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot (T8)

 

Osaan toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla toiset huomioon ottaen.

9-10

Osaan toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

8

Osaan useimmiten toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

7

Osaan harvoin toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

6

En toimi eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

5

En ole pääsääntöisesti paikalla ja/tai kieltäydyn osallistumasta tuntitoimintaan.

4

 

Esimerkkejä:

 • Pystyn työskentelemään kaikkien kanssa.
 • Osaan säädellä omaa toimintaani.
 • Osaan säädellä omien tunteideni ilmaisua eri liikuntatilaitessa.

 

 

Reilu peli ja vastuullisuus ryhmässä (T9)

 

Noudatan aina reilun pelin periaatteita ja edistän vastuunotollani yhteisiä oppimistilanteita ja kannustan muita samanlaiseen toimintaan.

10

Noudatan reilun pelin periaatteita ja edistän vastuunotollani yhteisiä oppimistilanteita.

9

Noudatan reilun pelin periaatteita ja otan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

8

Ymmärrän reilun pelin periaatteita ja otan yleensä vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

7

Noudatan satunnaisesti reilun pelin periaatteita, mutta en ota vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

6

En noudata reilun pelin periaatteita enkä ota vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

5

En ole pääsääntöisesti paikalla ja/tai kieltäydyn osallistumasta tuntitoimintaan.

4

 

 

Itsenäinen työskentely ja vastuu omasta toiminnasta (T10)

 

Toimin erityisen vastuullisesti ja itsenäisesti sekä pyrin aktiivisesti kehittämään toimintaani.

10

Toimin vastuullisesti ja itsenäisesti sekä pyrin aktiivisesti kehittämään toimintaani.

9

Osaan pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

8

Osaan yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti opettajan ohjaamissa tilanteissa.

7

Osaan harvoin työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

6

En työskentele vastuullisesti ja itsenäisesti.

5

En ole pääsääntöisesti paikalla ja/tai kieltäydyn osallistumasta tuntitoimintaan.

4

 1. B) OPPIMINEN

 

Ympyröi se arvosana, joka parhaiten kuvaa oppimistasi/osaamistasi liikuntatunneilla.

 

Havaintomotoriikka (T2)

 

Sovellan liikunnassa aina monipuolisesti havaintojani tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin suhteessa omaan ja ryhmän toimintaan.

10

Sovellan liikunnassa monipuolisesti havaintojani tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin.

9

Teen useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa 

8

Teen tarkoituksenmukaisia ratkaisuja joissakin liikuntatilanteissa. 

7

Teen harvoin tarkoituksenmukaisia ratkaisuja liikuntatilanteissa. 

6

En tee tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

5

En ole pääsääntöisesti paikalla ja/tai kieltäydyn osallistumasta tunnin toimintaan

4

 

Esimerkkejä:

 • Hahmotanko oman kehoni niin, että pystyn havainnoimaan ja jäljittelemään kehon asentoja, liikkeitä, liikesuuntia?
 • Hahmotanko tilan niin etten törmäile?
 • Tunnistanko liikkeestä tai äänestä/musiikista rytmin ja pystynkö liikkumaan sen mukaisesti?
 • Osaanko tehdä ominaisuuksieni ja taitojeni pohjalta sopivia ratkaisuja. Osaanko esimerkiksi valita pelitilanteessa oikean (syöttö/harhautus/maalinteko) ratkaisun ja sijoittua oikein? Löydänkö hyvin vapaata tilaa kentällä?
 • Saanko pelivälineen kiinni, osunko mailalla palloon? Osaanko suunnata lyönnin/heiton/potkun oikeaan suuntaan?

 

Motoriset perustaidot (tasapaino- ja liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa (T3)

 

Osaan käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja monipuolisesti lähes kaikissa liikuntamuodoissa.

10

Osaan käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja monipuolisesti eri liikuntamuodoissa

9

Osaan käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa.

8

Osaan käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja joissakin opetetuissa liikuntamuodoissa.

7

Osaan harvoin käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

6

En osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

5

En ole pääsääntöisesti paikalla ja/tai kieltäydyn osallistumasta tunnin toimintaan.

4

Esimerkkejä:

 • Osaanko sisä- ja ulkoliikuntamuotoja monipuolisesti?
 • Pystynkö hallitsemaan kehoni tasapainon liikkuessani erilaisilla alustoilla (esim. salissa, hiekalla, nurmella, jäällä ja lumihangessa)?
 • Osaanko siirtää painoa sukselta toiselle hiihdossa eri tekniikoissa?
 • Osaanko siirtää painoa luistelussa esim. vaihto etuperin luistelusta takaperin luisteluun, jarrutukset, suunnanmuutokset, sisäterän ja ulkoterän käyttö?
 • Osaanko yhdistää juoksuaskeleet ja ponnistuksen esimerkiksi korkeushypyssä tai pituushypyssä?
 • Osaanko heittää, syöttää ja ottaa vastaan hyvällä tekniikalla eri lajeissa säilyttäen tasapainon?
 • Osaanko hyödyntää painonsiirtoa sujuvaksi osaksi kokonaissuoritusta

esim. lentopallon ja sulkapallon syöttö, tanssiaskeleet, tukiaskel palloilussa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot), eri liikuntamuodoissa (T4)

 

Osaan käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti lähes kaikissa liikuntamuodoissa

10

Osaan käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti eri liikuntamuodoissa

9

Osaan käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa.

8

Osaan käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja joissakin opetetuissa liikuntamuodoissa.

7

Osaan harvoin käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

6

En osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

5

En ole pääsääntöisesti paikalla ja/tai kieltäydyn osallistumasta tunnin toimintaan.

4

 

Esimerkkejä:

 • Pystynkö hallitsemaan erilaisia välineitä liikkuessani erilaisilla alustoilla (esim. salissa, hiekalla, nurmella, jäällä)?
 • Osaanko käsitellä välineitä erilaisissa sisä- ja ulkoliikuntamuodoissa monipuolisesti?
 • Osaanko soveltaa mailapelitunnilla mailatekniikkaa riippuen lajista ja välineestä (esim. voimankäyttö)?
 • Osaanko käsitellä välinettä monipuolisesti esim. kuljetus molemmilla jaloilla/käsillä ja mailapeleissä hahmotanko kämmen- ja rystylyönnit?
 • Pysyykö katse ylhäällä liikunta-/pelitilanteissa?
 • Osaanko soveltaa oppimaani pelitilanteeseen esimerkiksi erilaiset syötöt koripallossa?
 • Havaitsenko yhdenmukaisuuksia lajien välillä (liikeradat) ja sovellanko niitä esimerkiksi pallonheitto-keihäänheittoliikeradat?

 

Voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden arviointia, ylläpitämistä ja kehittämistä [T5]

 

Osaan arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa monipuolisesti voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

9-10

Osaan arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

8

Osaan arvioida ja harjoittaa joitakin fyysisiä ominaisuuksiani.

7

En juurikaan osaa arvioida ja harjoittaa fyysisiä ominaisuuksiani.

6

Tarvitsen hyvin paljon tukea arvioidessani fyysisiä ominaisuuksiani ja sen pohjalta harjoittaakseni voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

5

En ole pääsääntöisesti paikalla ja/tai kieltäydyn osallistumasta tunnin toimintaan.

4

Esimerkkejä:

 • Osaanko arvioida omaa toimintakykyäni ja fyysisiä ominaisuuksiani?
 • Onko minulla realistinen kuva omista fyysisistä ominaisuuksistani mikä vastaa Move-testeissä saamiani tuloksia?
 • Osaanko Move-testitulosten perusteella kertoa, mitkä fyysiset ominaisuuteni tarvitsevat kehitystä ja mitkä ovat hyvällä tasolla? Tiedänkö kuinka minun tulisi liikkua, jos haluan parantaa kestävyyttä, voimaa, nopeutta tai liikkuvuutta?
 • Osaanko itsenäisesti hankkia sellaista tietoa, jolla voin ylläpitää ja kehittää omia kunto-ominaisuuksiani?
 • Osaanko nimetä erilaisia venyttelyasentoja ja kertoa, mihin lihakseen ne vaikuttavat?

Uima- ja vesipelastustaitoja [T6]

Osaan uida eri uintitavoilla hyvällä tekniikalla, pelastautua ja pelastaa vedestä.

10

Osaan uida eri uintitavoilla, pelastautua ja pelastaa vedestä.

9

Osaan uida, pelastautua ja pelastaa vedestä. (Henkilö, joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään uudelleen pinnalle, ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään, on uimataitoinen.)

8

Olen perusuimataitoinen (50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja 5 metrin sukellus pinnan alla) ja osaan pelastautua vedestä.

7

En ole perusuimataitoinen (50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja 5 metrin sukellus pinnan alla) enkä osaa pelastautua vedestä

6

Uintitaitoni on heikko

5

En osallistu uintitunneille.

4

 

 

T11-T13

 

Millainen merkitys liikunnalla on ihmisen hyvinvoinnille, entä sinun hyvinvoinnillesi? Tiedätkö mitkä ovat ikäisesi nuoren liikuntasuositukset, täyttyykö ne kohdallasi? Onko sinulla riittävästi tietoa oman kaupunkisi tarjoamista liikuntaharrastuksista/mahdollisuuksista?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________