Tavoitteet

Kuvataide 1-2 lk

Oppiaineen tavoitteet


T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä

Tavoitealue

Visuaalinen havaitseminen ja ajatteluT2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

Tavoitealue

Visuaalinen havaitseminen ja ajatteluT3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

Tavoitealue

Visuaalinen havaitseminen ja ajatteluT4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

Tavoitealue

Kuvallinen tuottaminenT5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa

Tavoitealue

Kuvallinen tuottaminenT6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa

Tavoitealue

Kuvallinen tuottaminenT7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä

Tavoitealue

Visuaalisen kulttuurin tulkintaT8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään

Tavoitealue

Visuaalisen kulttuurin tulkintaT9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

Tavoitealue

Visuaalisen kulttuurin tulkintaT10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

Tavoitealue

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminenT11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

Tavoitealue

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä