Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Hae mukaan opettajien verkostoon! (Lastensuojelun Keskusliitto)

Oma LOS-verkosto opettajille,

Haluaisitko sinä olla mukana tuomassa lapsen oikeuksia paremmin koulujen toimintaan?

Lastensuojelun Keskusliitto hakee aktiivisia ja lapsen oikeuksista innostuneita opettajia uuteen yhteistyöverkostoon. Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa opeverkostolle rakenteet, tukea ja resursseja ja auttaa sen toiminnan käynnistämisessä. Opeverkosto:

- kartoittaa yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton koordinoiman Lapsen oikeuksien viestintäverkoston kanssa jo olemassa olevia oppimateriaaleja lapsen oikeuksista

- kartoittaa opettajien tiedontarpeita ja osaamista lapsen oikeuksista

- suunnittelee oppiaineistoja kouluihin yhdessä lapsen oikeuksien viestintäverkoston kanssa

- osallistuu tiedotuskampanjan suunnitteluun lapsen oikeuksien tunnettuuden lisäämiseksi kouluissa

Opeverkosto kokoontuu vuoden 2018 aikana yhteensä 2-4 kertaa ja tekee lisäksi verkkopohjaista yhteistyötä. Lastensuojelun Keskusliitto kustantaa osallistujien matkat sekä päivärahat.

Jos olet kiinnostunut, täytä kyselylomakkeemme os. www.lapsenoikeudet.fi 23.2.2018 mennessä!

Täyttämällä lomakkeen et vielä sitoudu mihinkään. Valitsemme kiinnostuneista opettajista 8–12 opettajaa, jotka edustavat maantieteellisesti mahdollisimman kattavasti Suomen ala- ja yläkouluja.

Vuonna 2016 voimaan tullut perusopetuksen opetussuunnitelma edellyttää, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) huomioidaan kouluissa paitsi oppisisällöissä, myös muussa toiminnassa – esimerkiksi välitunneilla, ruokailussa ja retkillä. Kaikissa kouluissa ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa ja välineitä lapsen oikeuksien huomioimiseksi.

Lastensuojelun Keskusliiton kyselyn perusteella vain 42 prosenttia lapsista ja nuorista tunnisti, että omassa koulussa olisi joskus käsitelty lapsen oikeuksien sopimusta. Vain 38 % vastaajista koki, että lapset voivat vaikuttaa riittävästi asioihin koulussa. Kyselyyn vastasi 4588 10-17-vuotiasta koululaista keväällä 2017.

Tutustu Lapsen oikeuksien viestintäverkostoon:

www.lapsenoikeudet.fi

Twitter: @LapsenOikeudet

Facebook: www.facebook.com/lastenoikeudet

Lisätietoja:

Viestinnän asiantuntija Hanna-Mari Järvinen puh. 044 329 0029 hanna-mari.jarvinen@lskl.fi www.lapsenoikeudet.fi