LI 1 (uusi OPS)

Li 1-kurssi pidetään hajautetusti syyskaudella jaksojen 1-3 aikana. Suositeltavaa on, että opiskelija suorittaa kurssin ensimmäisen opiskeluvuoden syyskauden aikana.