Pakolliset kurssit

LI 1 (uusi OPS)

Li 1-kurssi pidetään hajautetusti syyskaudella jaksojen 1-3 aikana. Suositeltavaa on, että opiskelija suorittaa kurssin ensimmäisen opiskeluvuoden syyskauden aikana.

Liikunta 2-kurssi

Li 2-kurssi pidetään kevätkaudella jaksojen 4-6 aikana. Suositus on, että opiskelija suorittaa kurssin toisen opiskeluvuoden keväällä.