Englanti 8

Kurssin lyhyt kuvaus

Kurssilla opiskellaan englannin suullista viestintää. Kurssi suoritetaan pääsääntöisesti pari- ja ryhmäharjoituksina, joissa käydään läpi monenlaisia eri tilanteita, joihin elämässä saattaisi joutua. Kurssin lopulla opiskelijat suorittavat parityönä 20 minuutin kokeen, jossa on kolme lyhyehköä osuutta: ääneen lukeminen (ääntäminen), tekstin selittäminen toisin sanoin englanniksi ja dialogi jossakin tilanteessa parin kanssa.