Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus

Miksi opiskella äidinkieltä?

Äidinkieli on kieli, jonka ihminen oppii ensimmäisenä kielenään vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ihminen oppii käyttämään äidinkieltään uusissa tehtävissä ja tilanteissa, samoin kuin uusia sanoja, koko elämänsä ajan. Kieli on voimavara niin kielenkäyttäjälle kuin ympäröivälle yhteiskunnallekin. Sen takia hyvä oman äidinkielen hallinta on tärkeää.

Mitä taitoja opin?

Äidinkieli on ainut kaikille pakollinen kirjoitettava aine ylioppilaskirjoituksissa. Lukion äidinkielen oppimäärä antaa valmiudet työelämässä tarvittaviin kieli-, kirjoitus- ja viestintätaitoihin. Näitä taitoja tarvitaan työelämän lisäksi myös jatko-opinnoissa. Erilaisia tekstejä tulkitsemalla ja tietoa hankkimalla harjoitellaan kriittisen analysoinnin taitoja. Sosiaalisia taitoja ja puheviestintää kehitetään tekemällä ryhmätöitä ja toimimalla tiimeissä.

Millaisissa ammateissa tarvitaan äidinkielen taitoja?

Äidinkielen taitoja tarvitaan lähes kaikissa ammateissa sekä kaikissa jatkokoulutuspaikoissa. Useassa ammatissa täytyy kirjoittaa esimerkiksi muistioita, raportteja tai muita lyhyitä tekstejä. Jokaisessa jatkokoulutuspaikoissa kirjoitetaan paljon esimerkiksi esseitä ja erilaisia raportteja. Työnantajat arvostavat hyviä puheviestinnällisiä taitoja, joten myös esiintymistaidot ovat tärkeitä