Myyrät

Me myyrät

Myyrillä touhuilee 21 3-5-vuotiasta lasta sekä varhaiskasvatuksen opettaja Minna ja varhaiskasvatuksen hoitajat Heidi ja Tuija. Ryhmä on jaettu kahtia: Timantteihin (5-vuotiaat) ja Kultahippuihin (3-4-vuotiaat), jotka aamupäivisin toimivat omina
porukoinaan. 

Tänä vuonna koko päiväkodin yhteisenä teemana on Kieli ja vuorovaikutus -Lue lapselle sekä Luonto ja tutkiminen- Meidän kaupunkimme.
Toimintakausi on jaettu kuukausittain eri aihekokonaisuuksiin, jotka ovat toimintamme punaisena lankana: 

Elokuu: tutustutaan päiväkotiin ja toisiimme
Syyskuu/Lokakuu: tutustuminen lähiympäristöön
Marraskuu/Joulukuu: sadut ja joulun odotus
Tammikuu/Helmikuu: talvisen luonnon tutkiminen
Maaliskuu/Huhtikuu: rakennettu ympäristö
Toukokuu: kevään merkit

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma jatkuu tuoden mukanaan erilaisia ryhmän keskeisiä sekä koko päiväkodin yhteisiä liikuntahetkiä.

Teemaan liittyviin käytännön puuhiin, lauluihin, askarteluun, retkiin yms. saavat lapset esittää ehdotuksensa lasten kokouksissa. 

Päiväkotimme erityisopettajana toimii Satu Remes, joka vierailee ryhmässämme pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Varhaiskasvatuksen sosiaalityöntekijä on Tiina Reponen-Mikkonen (puh. 044 4442242).

ProVaka

Päiväkodissamme toimitaan ProVaka (positiivisesti ryhmässä oppien varhaiskasvatuksessa) -mallin mukaisesti. ProVaka on hyvän huomioimista ja hyviä käytöstapoja.
Se tarkoittaa käytännössä ryhmässä toimimisen taitojen harjoittelua positiivisen palautteen kautta.

Harjoittelemme käytöstapoja käyttäytymisodotusten mukaisesti, yksi tai kaksi teemaa kerrallaan. Käyttäytymisodotusten esimerkkinä on aina aikuinen, joka näyttää omalla käyttäytymisellään ja vuorovaikutuksellaan oikean, toivotun tavan toimia. Käyttäytymisodotuksia on laadittu päivän eri tilanteisiin.
 
Positiivisen palautteen vahvistamiseksi olemme ottaneet lapsille käyttöön Pupukortit, joita kerätään yhteiseen tauluun. Pupukortin saa silloin, kun yhdessä sovittu käyttäytymisodotus on onnistunut.

Pro-harjoite vaihtuu joka kuukausi. Vaihtuvasta harjoitteesta ilmoitamme Myyrien eteistilasta löytyvän pro-julisteen avulla. Toivoisimme, että näitä samoja harjoitteita käytäisiin läpi myös kotioloissa.

Kun pupukortteja on kerätty yhteensä 100, on vuorossa kiva-päivä, joka on arvottu lapsilta nousseista toiveista.

Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Huoltajien tulee ilmoittaa lasten hoitoajat sähköisesti. Hoitoajat on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 23.55 mennessä, jonka jälkeen ohjelma lukittuu. Jos hoitoaikoja ei ole ilmoitettu määräpäivään mennessä, katsomme ettei lapsella ole hoidon tarvetta seuraavan viikon aikana. Hoitoaikoja varatessa tulee jokaiselle arkipäivälle tehdä läsnäolo- tai poissaolomerkintä (poissaolloissa käytetään vain vaihtoehtoa muu poissaolo).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä