Opehuone

Käyttäytymisen kriteeri vuosiluokilla 5-9

Käyttäytymisen tavoitteet Keski – Savon peruskouluissa luokilla 5-9

1. Oppilas kantaa vastuuta koulussa tehtävästä työstä ja on omaehtoisesti valmis auttamaan muita.

 • Oppilas toimii aktiivisesti oman luokkansa ja koulunsa yhteishengen kohottamiseksi
 • Oppilas toimii rakentavasti ja luotettavasti ongelmanratkaisutilanteissa
 • Oppilas on toiminnoissaan luotettava ja vastuuntuntoinen sekä valmis ilmoittamaan havaitsemistaan väärinkäytöksistä

2. Oppilas ottaa myönteisesti toiset huomioon ja käyttäytyy kohteliaasti.

 • Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.
 • Oppilas suvaitsee erilaisuutta.
 • Oppilas noudattaa hyviä tapoja ja ottaa huomioon eri tilanteiden vaatimukset käyttäytymisessään.
 • Oppilas ei kiusaa muita.
 • Oppilas on avulias, ystävällinen ja huomaavainen toisia kohtaan

3. Oppilas arvostaa ja kunnioittaa ympäristöään sekä kouluyhteisöä.

 • Oppilas kunnioittaa toisen omaisuutta.
 • Oppilas käyttää koulun omaisuutta asiallisesti ja siististi.
 • Oppilas ei riko tai sotke kouluympäristöä.

4. Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja edistää työrauhaa eikä hänellä ole rangaistuksia.

 • Oppilas on rehellinen ja oikeudenmukainen.
 • Oppilas antaa työrauhan muille ja itselleen.
 • Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja luokassa päätettyjä käyttäytymistapoja.
 • Oppilas saapuu ajoissa oppitunnille eikä ole turhaan pois koulusta.
 • Oppilas noudattaa ja edistää hyviä ruokailutapoja.
 • Oppilas noudattaa koulun aikuisten antamia ohjeita.

5. Oppilaan kielenkäyttö on asiallista ja kunnioittavaa.

 • Oppilas puhuu sopivalla tavalla.
 • Oppilaan kielenkäyttö koulutovereita kohtaan on asiallista.
 • Oppilas kuuntelee myös muita ja hyväksyy erilaiset mielipiteet.

 

Arviointikriteerit luokat 5-9

10 - Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan hyvää käyttäytymistä. Oppilas noudattaa esimerkillisesti yhteisiä sääntöjä ja edistää työrauhaa eikä hänellä ole rangaistuksia.

9 - Oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet. Oppilaan käytös on lähes aina tavoitteiden mukaista. Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja pyrkii edistämään työrauhaa. Hänellä ei ole rangaistuksia

8 - Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Oppilaan käyttäytyminen on pääsääntöisesti asiallista toisia ja ympäristöä kohtaan. Oppilas noudattaa yleensä kouluyhteisön sääntöjä eikä häntä ole rangaistu huonosta käytöksestä oppilaita tai henkilökuntaa kohtaan.

7- Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen vaihtelevasti. Hän häiritsee ajoittain opiskelua eikä noudata aina koulun järjestyssääntöjä. Hänen käytökseensä ja kielenkäyttöönsä on jouduttu puuttumaan puhuttelemalla ja/tai mahdollisesti muilla toimenpiteillä.

6 - Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön tai yhteiseen omaisuuteen kielteisesti. Hän häiritsee opiskelua ja rikkoo järjestyssääntöjä. Hänen käytöksensä ja kielenkäyttönsä on epäasiallista ja loukkaavaa. Hänen käytökseensä on puututtu usein kurinpidollisin toimin.

5 - Oppilas on saavuttanut välttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Hänen käytöksensä ja kielenkäyttönsä on erittäin epäasiallista ja loukkaavaa. Hänen käytökseensä on puututtu erittäin usein kurinpidollisin toimin. Oppilas tarvitsee valvontaa selviytyäkseen koulutyöstä.

4 - Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja on vaaraksi kouluyhteisölle.