Friitalan ja Olavin koulu

Tervetuloa Friitalan ja Olavin koulun sivuille!

Friitalan ja Olavin koulu on hieman alle 400 oppilaan yhtenäiskoulu Ulvilassa.

Koulu sijaitsee Friitalan koulukeskuksessa yhdessä Ulvilan yhteiskoulun ja päiväkoti Tuulenpesän kanssa. Vuonna 2014 koulun piha-alue rakennettiin lähiliikuntapaikaksi, joka moninaisine mahdollisuuksineen palvelee Liikkuva koulu -toimintoja. Lukuvuonna 2018-2019 koulurakennuksessa tehtiin mittavia korjaustöitä ja kouluväki palasi rakennukseen elokuussa 2019. 

Motivoitunut ja osaava henkilökunta, jolla on hymy herkässä, ohjaa ja tukee oppilasta ja oppilasryhmää saavuttamaan kasvatukselle ja opetukselle asetetut tavoitteet. Koulussa toimii omienkoulunkäynninohjaajien luotsaama Iltis. Friitalan ja Olavin koulun oppilaskunnan hallitus osallistaa koulun oppilaita aktiiviseen vaikuttamiseen ja toimintaan. Välkkäritoiminta on lähtenyt hienosti käyntiin ja oppilaat osallistuvat toiminnallisiin välitunteihin innokkaasti. Harrastamisen Suomen -malli ja koulun omat kerhot ovat osoittautuneet lukuvuonna 2022-2023 erittäin suosituiksi.

Kehitämme jatkuvasti sekä ennalta ehkäisevää että ajassa toimivaa opiskeluhuoltoa. Koulussamme toimii koulukuraattorin, koulupsykologin, terveydenhoitajan tiimissä koulukoutsi. Lukuvuonna 2023-224 tiimiin tassuttelee mukaan Niilo- koulukoira.

Arvoperusta
Friitalan koulussa lapsella on oikeus kasvaa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä, tuntien olevansa ainutlaatuinen ja arvokas. Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Yhteistyössä kotien kanssa oppilaita ohjataan rakentamaan itselleen hyvää arvopohjaa . Toiminta koulussamme perustuu yhdenvertaisuuteen ja toisten kunnioittamiseen. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää.

Koulussamme tuetaan oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista. Samalla olemme osa kulttuurista moninaisuutta. Koulussamme pyritään opastamaan oppilaita kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan arkipäivän tilanteissa.

Liitteet:

 Arvot

Liitteet:

Arvot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä