Friitalan koulu

Tervetuloa Friitalan koulun sivuille!

Friitalan koulu on vajaan 400 oppilaan alakoulu Ulvilassa. FK.png

Koulu sijaitsee Friitalan koulukeskuksessa yhdessä Olavin koulun, Ulvilan yhteiskoulun ja päiväkoti Tuulenpesän kanssa. Vuonna 2014 koulun piha-alue rakennettiin lähiliikuntapaikaksi, joka moninaisine mahdollisuuksineen palvelee Liikkuva koulu -toimintoja. Lukuvuodeksi 2018-2019 koulu siirtyy väistötiloihin korjaustöiden  vuoksi.

Motivoitunut ja osaava henkilökunta, jolla on hymy herkässä, ohjaa ja tukee oppilasta ja oppilasryhmää saavuttamaan kasvatukselle ja opetukselle asetetut tavoitteet. Koulussa toimii omien ohjaajien luotsaama Iltis ja Läksyparkki koulupäivien päätyttyä.

Ekaluokkalaiset aloittavat koulunsa yhtenä ryhmänä neljän aikuisen ohjannassa. Oppilaat toimivat pienemmissä (10) ja isommissa (20-60) ryhmissä tarpeen mukaan. Vähitellen ekaluokkalaisista muodostuu kolme opetuksen kotiryhmää, joita ohjaa kolme jo tutuksi tullutta opettajaa sekä koulunkäynninohjaaja.
Arvoperusta


image.jpeg

Friitalan koulussa lapsella on oikeus kasvaa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä, tuntien olevansa ainutlaatuinen ja arvokas. Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Yhteistyössä kotien kanssa oppilaita ohjataan rakentamaan itselleen hyvää arvopohjaa . Toiminta koulussamme perustuu yhdenvertaisuuteen ja toisten kunnioittamiseen. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää.

Koulussamme tuetaan oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista. Samalla olemme osa kulttuurista moninaisuutta. Koulussamme pyritään opastamaan oppilaita kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan arkipäivän tilanteissa.