Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen Ulvilan kaupungin perusopetuksessa

Ulvilan kaupungin lisäys

Ulvilan kaupungin perusopetuksen toimintakulttuuria kehitetään opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Koulutoimi tukee ja pyrkii edistämään omalla toiminnallaan tavoitteiden mukaisen toimintakulttuurin kehittymistä.

Kaikessa toiminnassa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen ja osaamisen jakamiseen. Keskeistä on opettajien, oppilaiden, huoltajien ja kaikkien muiden toimijoiden keskinäinen yhteistyö oppivan yhteisön periaatteiden mukaisesti. Pedagoginen johtajuus ja osaaminen korostuvat toimintakulttuurin kehittämisessä. Kouluhyvinvoinnin kehittymisen myötä kouluun muodostuu uudenlainen koulukulttuuri, jossa korostuvat avoimuus, turvallisuus, luottamus, yhteisöllisyys ja halu oppia uutta. Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävät toimiva oppilashuolto sekä työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien toteuttaminen. Ulvilan koulutoimessa arvostetaan moninaisuutta ja kulttuurien rikkautta. Vastuuta pitää kantaa sekä muista ihmisistä että ympäristöstä noudattamalla kestävää elämäntapaa. Kaikilla kouluyhteisön toimijoilla on oikeus oppimiseen ja hyvinvointiin. Koulujen toimintakulttuurin arviointi toteutuu itsearvioinnissa. Arviointitietoa toimintakulttuurista saadaan lisäksi mm. ulkopuolisten tahojen arvioinneista. Rehtori johtaa koulun toimintakulttuurin kehittämistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä