Perusopetus Toivakassa

Perusopetus Toivakassa

Perusopetusyksiköitä on kaksi

Kankaisten kyläkoulu 0-6 lk

Toivakan koulukeskus 0-9 lk

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimiseen ja koulunkäyntiin annetaan yleistä, tehostettua tukea tai erityistä tukea.
Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin.

Oppimisen tukikeinoja ovat esimerkiksi
- monipuoliset opetusmenetelmät ja oppimateriaalit sekä apuvälineet ja -materiaalit
- tukiopetus: oppilasta opettava opettaja arvioi tukiopetuksen tarpeellisuuden. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opettajaan, mikäli havaitsevat oppilaalla tukiopetustarpeita.
- koulunkäynnin ohjaajan tuki
- ryhmässä opettaa kaksi opettajaa samanaikaisopettajina
- opiskelu pienemmässä opetusryhmässä

Oppilaalle, joka tarvitsee pidempikestoista ja laajempaa tukea, annetaan tehostettua tukea. Tehostettu tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan yhteistyössä kodin kanssa.

Mikäli tehostettu tuki ei riitä, kuullaan huoltajia ja oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös, johon kirjataan tiedot oppilaan opetuksen järjestämisestä ja hänen tarvitsemastaan tuesta. 
Erityisen tuen tarve ja toteutus tarkistetaan tuen tarpeen muuttuessa tai viimeistään 2. ja 6. vuosiluokan päättyessä.

Erityisessä tuessa opiskellaan ensin yleisen tuen tavoittein, mutta painotetuin sisältöaluein.
Mikäli tämä tuki ei riitä, yksilöllistetään opetus ja tehdään HOJKS (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteen tai useampaan oppiaineeseen. HOJKS:n laatimisesta sovitaan aina oppilaan huoltajien kanssa. Vanhempien tuki ja kannustus on erityisen tärkeä oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin edistymisen turvaamiseksi.

Kouluruokailusta

Kouluruokailu on maksuton ja tarkoitettu kaikille. Pyydämme vanhempia pitämään oppilaiden erityisruokavaliot ajan tasalla terveydenhoitajan kautta. Osittaiseen kasvisruokavalioon oppilas voi siirtyä vain terveydenhoitajan / lääkärin ja vanhempien luvalla. Ruokalan henkilökunta toivoo myös vanhempien keskustelevan ruokailun merkityksestä lastensa kanssa.

Olemme myös Facebookissa! Käy katsomassa kuvia ja muita ajankohtaisia tietoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä