Kuraattori

Yhteystiedot


Koulukuraattori Mari Hokka
mari.hokka@tammela.fi
Koulutie 1 31300 Tammela

050 - 336 7274

Marin kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko39

27 September 2021 Thursday
28 September 2021 Thursday
29 September 2021 Thursday
30 September 2021 Thursday
1 October 2021 Thursday
2 October 2021 Thursday
3 October 2021 Thursday

Viikko40

4 October 2021 Thursday
5 October 2021 Thursday
6 October 2021 Thursday
7 October 2021 Thursday
8 October 2021 Thursday
9 October 2021 Thursday
10 October 2021 Thursday

Viikko41

11 October 2021 Thursday
12 October 2021 Thursday
13 October 2021 Thursday
14 October 2021 Thursday
15 October 2021 Thursday
16 October 2021 Thursday
17 October 2021 Thursday

Viikko42

18 October 2021 Thursday
19 October 2021 Thursday
20 October 2021 Thursday
21 October 2021 Thursday
22 October 2021 Thursday
23 October 2021 Thursday
24 October 2021 Thursday

Viikko43

25 October 2021 Thursday
26 October 2021 Thursday
27 October 2021 Thursday
28 October 2021 Thursday
29 October 2021 Thursday
30 October 2021 Thursday
31 October 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Koulukuraattorin työmuodot oppilashuoltotyössä

Koulukuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä esi- ja peruskoulussa. Tehtävät koostuvat asiakastyöstä, opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä sekä yhteistyöstä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koulukuraattori antaa oppilaalle ja hänen lähiyhteisölleen tukea, ohjausta, konsultaatiota ja asiantuntija-apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään arjen sujumista, oppimista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta, esi- ja peruskoulu- ja oppilasyhteisön hyvinvointia, oppilaiden sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yksilö- ryhmä- ja luokkatyöskentelyn keinoin, sekä esi- ja peruskoulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Kuraattori huolehtii omalta osaltaan oppilaiden oikeusturvasta ja sen toteutumisesta esi- ja peruskouluyhteisössä siten, että oppilas saa tarvitsemansa tuen ja palveluohjauksen.


YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTOTYÖ

kohdentuu esiopetukseen sekä koulu- että luokkayhteisöihin

Kouluyhteisön osalta koulukuraattorin työmuotoihin voi kuulua esimerkiksi

 • Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaan osallistuminen
 • Esiopetuksen ja koulukohtaisen oppilashuoltotyön suunnittelu ja arviointi
 • Osallistuminen esiopetuksen ja koulun arvo- ja opetussuunnitelmakeskusteluun
 • Esiopetuksen ja koulukohtaisten kyselyiden laatimiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun osallistuminen
 • Osallistuminen kouluterveyskyselytulosten pohjalta tehtävien toimenpiteiden suunnitteluun
 • Osallistuminen KiVa -kyselytulosten pohjalta tehtävien toimenpiteiden suunnitteluun
 • Esiopetuksen ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseen osallistuminen tarpeiden mukaisesti
 • Suunnittelu oppilaiden ja vanhempien osallisuuden lisäämiseksi
 • Teemapäivien, huoltajailtojen ja kouluun tutustumispäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen
 • Osallistuminen esiopetuksen ja koulun kehittämistiimeihin tai kehittämispäiviin oman alansa asiantuntijana
 • Kunnan oppilashuollon ohjausryhmässä toimiminen

Luokkayhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi koulukuraattorin työmuotoina voivat olla

 • Esiopetuksen ja koulun henkilöstön konsultaatio ilman oppilaan tunnistetietoja
 • Luokkien yleistilanteen kartoitus yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä
 • Luokkahavainnointi
 • Luokkakohtaisten kyselyiden ja niiden pohjalta toteutettavien toimintamallien suunnitteluun osallistuminen
 • Kohdennetut interventiot
 • Oppilasryhmien kanssa työskentely työparina opettajalle

YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTOTYÖ

 • Osallistuminen monialaiseen asiantuntijaryhmään oppilaan asioissa ja esiopetuksen/ koulun tukitoimien miettiminen yhteistyössä kodin ja koulun kanssa
 • Oppilaan ja perheen kokonaistilanteen kartoittaminen (koulunkäynti, vapaa-aika, elämänhallinta, verkostot, voimavarat, vuorovaikutussuhteet)
 • Tukitapaamiset oppilaan kanssa (mm. voimavarat, vahvuudet, koulunkäynnin tuki, tunteiden hallinta, sosiaaliset suhteet, lievät mielialaoireet)
 • Vanhempien tukeminen, ohjaus ja neuvonta
 • Opettajan konsultaatio
 • Oppilasta tukevien vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen
 • Verkostojen kokoaminen oppilaan ympärille yhdessä vanhempien kanssa (kouluverkostot, lähiverkostot koulun ulkopuolella)
 • Yhteistyö oppilaan verkostojen kanssa
 • Oppilaalle kohdennettu pienryhmätoiminta
 • Ohjaaminen koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin (esim. perheneuvola, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelu, lasten- ja nuorten psykiatrian palvelut)

OHJAUTUMINEN KURAATTORIN ASIAKKUUUTEEN

Jos opettajalla on huolta oppilaasta eivätkä huoltajien kanssa suunnitellut koulun ja kodin tukitoimet riitä, hän kokoaa yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa monialaisen asiantuntijaryhmän neuvottelua varten. Aina voi myös pyytää konsultaatiota kuraattorilta ilman oppilaan tunnistetietoja, jos opettaja tarvitsee tukea asian selvittelyssä. Lisäksi opettaja voi suoraan ohjata oppilaan kuraattorin asiakkuuteen, mikäli oppilas siihen suostuu (ks. kuvio). Oppilas voi tulla kuraattorin asiakkuuteen myös suoraan omasta tai huoltajan aloitteesta.Tapaamisten periaatteita:

 • Koulukuraattorin, oppilaan ja huoltajan tapaamiset ovat luottamuksellisia, niiden olemassaolosta tai sisällöstä voi koulun henkilöstölle raportoida vain asioista, joista on huoltajan ja oppilaan kanssa sovittu ja jotka on välttämätöntä kertoa opetuksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta.
 • Luottamuksellisuus on tärkeää säilyttää myös oppilaan ja kuraattorin tapaamistilanteissa, joten oppilaan hakeminen tapaamiseen luokasta muiden oppilaiden nähden ei ole suotavaa. Opettaja, oppilas ja kuraattori sopivat, miten oppilaan tuleminen sovittuihin tapaamisiin järjestetään.
 • Työskentely oppilaan kanssa edellyttää oppilaan omaa suostumusta tapaamisiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä