Kohti tehokkaampia ja vähäpäästöisempiä merikuljetuksia

Meriaura Group


Merikuljetukset ovat energiatehokkaita verrattuna maantie-
ja etenkin lentokuljetuksiin. Kuljetukset ovat tehokkaimpia,
kun laivat ajavat mahdollisimman täynnä lastia, ja tyhjänä
ajamista on mahdollisimman vähän. Jotta tämä onnistuu,
pitää tulevat ja menevät lastivirrat saada kohtaamaan.

Parhaassa tapauksessa voidaan ruumassa kuljetettavan
rahdin lisäksi kuljettaa kannella esimerkiksi jokin
rakennelma, eli niin kutsuttu projektilasti. Merikuljetusten
tehostaminen on sekä taloudellisesti järkevää, että
ympäristöystävällistä.

Merikuljetusten energiatehokkuudessa yksi tärkeimpiä
seikkoja on oikeantyyppinen ja -kokoinen kalusto, joka
kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Myös aluksen
nopeudella voidaan vaikuttaa siihen, paljonko polttoainetta
kuluu.

Jos rahtilaivan nopeutta pudotetaan, vähenee myös
polttoaineen kulutus. Tällöin on tärkeää, että lastaus- ja
purkuoperaatiot satamassa ovat ripeitä ja aikaa säästyy.
Satamien tehokas toiminta sekä ajanmukaiset rakenteet ja
ominaisuudet ovat tämän takia tärkeitä.

Meriaura Groupin kanssa toimivat läheisessä yhteistyössä
uusioraaka-aineisiin erikoistuneet satamat Eurajoen
Olkiluodossa ja Naantalin Luonnonmaalla.

Ilmastonmuutos ja riippuvuutemme öljystä vaativat uusia
energiaratkaisuja. Energiankulutuksen vähentäminen
on ensimmäinen ja tärkein toimenpide, mutta lisäksi
tarvitsemme uusia energianlähteitä. Kestävällä
tavalla tuotettu uusiutuva energia tulee tyydyttämään
merkittävän osan tulevaisuuden energiantarpeestamme.

Biopolttoaineiden käyttö voi toimia osaratkaisuna
kuljetusten kestävyyteen esimerkiksi Suomessa. Jätteistä
tehdyt biopolttoaineet ovat kestävä vaihtoehto korvaamaan
neitseellisiä biopolttoaineita. Tällöin biopolttoaineen tuotanto ei kilpaile ruoantuotannon
kanssa maa-alasta, ja raaka-aineet tulevat läheltä.

Meriaura Groupiin kuuluva VG EcoFuel Oy tuottaa laivapolttoainetta
muun muassa ravintoloiden käytetyistä paistorasvoista.
Meriaura Groupin uusimmat alukset on suunniteltu
käyttämään sataprosenttista bioöljyä voimanlähteenä.
Ajettaessa jätepohjaisella bioöljyllä merikuljetuksen
kasvihuonekaasupäästöt voivat vähentyä yli 90 %.Meriaura Groupissa on aloitettu Zero waste-projekti, joka
tähtää laivaston ympäristöjalanjäljen pienentämiseen, sekä
aluksilla syntyvän jätteen vähentämiseen ja parempaan
käsittelyyn. Tarkoitus on luoda kaikille aluksille käytännöt,
jotka tähtäävät kulutuksen vähentämiseen, kierrätyksen ja
uusiokäytön tehostamiseen, ruokahävikin minimoimiseen ja
laivalla nautittavien aterioiden muuttamiseen ympäristö- ja
ilmastoystävällisemmiksi.

Lisätietoa: Meriaura Group

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä