Fysiikka

Mihin fysiikkaa tarvitaan?

Fysiikan tietoja tarvitaan
 • matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla, (teknilliset korkeakoulut ja teknilliset oppilaitokset)
 • insinööriopinnoissa
 • liikuntatieteellisissä opinnoissa
 • terveydenhuoltoalan opinnoissa
 • lääketieteellisissä opinnoissa
 • ympäristötieteellisissä opinnoissa
 • maa- ja metsätalouden opinnoissa
Fysiikan kurssit lukiossa (LOPS 2016):

Pakollinen kurssi
 • FY1, Fysiikka luonnontieteenä

Valtakunnalliset syventävät kurssit
 • FY2, Lämpö
 • FY3, Sähkö
 • FY4 Voima ja liike
 • FY5 Jaksollinen liike ja aallot
 • FY6 Sähkömagnetismi
 • FY7 Aine ja säteily
 • FY8 Kertauskurssi