Arviointi

Käyttäytymisen arviointi 1.8.2020

6.5 Käyttäytymisen arviointi

 

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Simon kunnan perusopetuksen käyttäytymisen arvioinnin täsmennetyt kriteerit kuvataan alla. Käyttäytymisen arvioinnin periaatteet kuvataan oppilaille ja huoltajille säännöllisesti. Vuosiluokkien 1-2 käyttäytymisen arvioinnissa käytetään alla kuvattuja kriteereitä sanallisissa arvioinneissa.

Erinomainen (10)

Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja huomaavaisesti muita kohtaan. Hän on aina rehellinen. Hän luo ja ylläpitää myönteistä ilmapiiriä ja työrauhaa. Hän huolehtii ympäristöstään ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä oma-aloitteisesti ja tunnollisesti. Yleensäkin hän noudattaa aina sääntöjä ja hyviä tapoja.

Kiitettävä (9)

Oppilas tulee toimeen muiden kanssa ja on rehellinen. Hänen asenteensa koulutyöhön on myönteinen ja hän ylläpitää myönteistä ilmapiiriä ja työrauhaa. Hän huolehtii ympäristöstään ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti. Yleensäkin hän noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja.

Hyvä (8)

Oppilas tulee yleensä toimeen muiden kanssa ja on rehellinen. Hän huolehtii omalta osaltaan työrauhasta ja pääsääntöisesti ympäristöstään ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä. Hän noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja.

Tyydyttävä (7)

Oppilaalla on toisinaan vaikeuksia muiden kanssa ja hän saattaa käyttäytyä vilpillisesti. Hän häiritsee ajoittain työskentelyä ja suhtautuu toisinaan huolettomasti ympäristöönsä ja yhteisiin tehtäviin ja välineisiin. Hän noudattaa vaihtelevasti sääntöjä ja hyviä tapoja.

Kohtalainen (6)

Oppilaalla on toistuvasti vaikeuksia muiden kanssa ja hän käyttäytyy vilpillisesti. Hän häiritsee työskentelyä usein ja laiminlyö ympäristöään ja yhteisiä tehtäviä ja välineitä. Yleensäkin hän suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin.

Välttävä (5)

Oppilas ei tule toimeen muiden kanssa ja syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin. Hän laiminlyö ympäristöään, yhteisiä tehtäviä ja välineitä jatkuvasti. Hän estää muiden työskentelyn eikä välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista.

Hylätty (4)

Käyttäytyminen normaaliin kouluyhteisöön sopimatonta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä