YO-tutkinto

Ylioppilastutkinto

Yo.jpgYlioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Lukion opiskelija osallistuu koko tutkintoon eikä vain yksittäisiin kokeisiin.

Ylioppilaskokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Tutkinto on suoritettava enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran tutkintoon.

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta valitset neljästä seuraavasta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Tutkintoon tulee kuulua vähintään yksi A-tason koe (kielet A-taso tai pitkä matematiikka). Pakollisten kokeiden lisäksi voit osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Saat oikeuden osallistua yo-tutkinnon kokeeseen, kun olet opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumista vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen voit osallistua, kun olet opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä.

Lukio-opintoihin kuuluu ohjausta ja tiedottamista ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä asioissa. On ehdottoman tärkeää, että osallistut näihin tilaisuuksiin ja seuraat tiedottamista!