Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu -hanke Siilinjärven lukiossa

Olemme olleet kaksi vuotta mukana toisen asteen Liikkuva opiskelu -pilottihankkeessa ja hanke on edistynyt lukiollamme hyvin. Olemme saaneet vajaan kahden vuoden aikana hyviä tuloksia muun muassa opetuksen toiminnallistamisesta, koko
lukion yhteisistä teemapäivistä sekä koulun tilojen uudelleen kalustamisesta.

Parhaimpia kehitysaskeleita tämän hetkisessä hankkeessamme on ollut opetukseen kohdistuneet muutokset. Opettajat ovat kiinnittäneet huomiota istumisen tauottamiseen oppitunneilla ja kokeilleet toiminnallisempia opetusmenetelmiä, kuten esimerkiksi verbijumppaa, läksyn lukua kävellen sekä pystyporinoita.  

Luokkiimme on jo ensimmäisen hankevuoden aikana hankittu seisomatyöpisteitä sekä aktiivisen istumisen tuoleja. Lisäksi tämän kevään aikana luokkiin on hankittu jumppapalloja ja tasapainolautoja seisomatyöpisteille sekä rullattavia pingisverkkoja, joita voidaan hyödyntää oppituntien taukoliikunnassa. Ensimmäisen hankevuoden aikana hankimme käytäville myös leuanvetotankoja. Lisäksi koulullemme avattiin välinelainaamo, josta opiskelijat voivat lainata välineitä ilmaiseksi käyttöönsä.

Järjestämme joka lukuvuosi erilaisia hyvinvointia tukevia teemapäiviä, kuten toimintapäivän uusille ykkösille, hyvinvointipäivän abeille sekä koko koulun liikuntailtapäivän keväällä.

Hyvinvointia tukevat tapahtumat

Meillä on lukiossamme vaihtuvia hyvinvointia tukevia tapahtumia kuten esimerkiksi
  • Toimintapäivä ykkösille elokuussa
  • Abien hyvinvointipäivä lokakuussa
  • Talviliikuntapäivä helmikuussa
  • Liikuntailtapäivä toukokuussa

Kuvat

Keskeneräinen
Pannuhuoneesta 3 kuvaa
luokista seisomapisteet
pallot ja tasapainolaudat

Ykkösten toimintapäivä
Abien hyvinvointipäivä 
Kaupunkisota
Lukiolaisten liikkumiseen aktivoiva tapahtuma ennen joululomaa.
Jokaiselta vuositasolta ja opettajista oli oma joukkue.
Joukkueet pelasivat vastakkain liikuntasalin pelialueella. 
Muu koulun väki kannusti kovasti omia joukkueitaan voittoon.

Talviliikuntapäivä
Liikuntailtapäivä