Liikkuva koulu

Liikkuva koulu -hanke Siilinjärven lukiossa

Liikkuva koulu -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on mm. lisätä kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta ja sen avulla tehostaa oppimista sekä tuoda lisää viihtyisyyttä koulupäiviin. Liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sitä fyysistä aktiivisuutta, joka sisältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen - ei ainoastaan liikuntaa oppiaineena.

Siilinjärven lukiossa liikkuva koulu -hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa opiskelijoista koostuva liikkuva koulu -työryhmä jota ohjaa lukion liikunnan- ja terveystiedon opettaja. Työryhmän teemana on vähentää koulupäivän aikaista istumista niin oppitunneilla kuin välitunneilla ja lisätä opiskelijoiden koulupäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta. Näihin tavoitteisiin työryhmä pyrkii mm. hankkimalla koululle opiskelijoita aktivoivaa liikuntavälineistöä (esim. pelejä, liikuntavälineitä), järjestämällä koulun yhteisiä tapahtumia ja teemaviikkoja (esim. koulun yhteinen ulkoilu/jumppavälitunti, opiskelijoiden ja opettajien väliset joukkuepeliturnaukset, teemapäivät, äänireaktioviikko), sekä kampanjoimalla istumisen vähentämisen puolesta erilaisten uusien innovaatioiden ja tiedottamisen avulla (esim. julisteet, tietoiskut aamunavauksissa, oppituntien aikaisen istumisen vähentäminen).

Liikkuva koulu -hankkeen yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on myös lisätä lukion ja Ahmon koulun välistä vuorovaikutusta esimerkiksi liikuntakerhojen ja liikuntakummi-toiminnan järjestämisen kautta.