Opetussuunnitelma ja oppilasarviointi

Oppilasarviointi

Opetussuunnitelmassa arviointia on uudistettu, ja syksystä 2020 lähtien arviointia toteutetaan seuraavasti:

Syyslukukausi:
Väliarviointi toteutetaan oppimiskeskusteluna kaikilla vuosiluokilla 1-6.
Kevätlukukausi:
Lukuvuosiarviointi:
1.-3. luokilla sanallinen lukuvuosiarviointi, jossa osaamista arvioidaan neliportaisella rastitodistuksella. Opettaja voi täydentää arviointia kirjoittamalla.
4.-6. luokilla numerotodistus
Nivelvaiheen arvioinnit
 2. ja 6. luokalta poistuivat kokonaan.

Kehvon koulun opetussuunnitelma

KEHVON KOULUN ARVOT

Koulu tarjoaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden kasvaa omana itsenään ja luoda vahva ja oikea minäkäsitys. Jokainen oppilas saa vastuuta omasta opiskelustaan sekä mahdollisuuden tulla hyväksytyksi omana itsenään. Oppilaat kasvatetaan tuntemaan vastuuta koko yhteisöstä.

Kehvon koulussa korostetaan seuraavia arvoja:

- sosiaalisuus

- empatia

- kotiseudun ja ympäristön tuntemus ja kunnioittaminen

- tapakasvatus

- vastuullisuus: itsenäinen työskentely ja ryhmässä toimiminen

- luovuus

- hyvä itsetunto

- tasa-arvo

- kyky arvioida omaa edistymistä

Keväällä jaetaan kaksi palkintoa, joiden tarkoituksena on edistää oppilaiden hyvää käytöstä ja hyvää toveruutta.

Helena ja Arvo Heikkisen lahjoittama "Positiivisuus kiertopalkinto" jaetaan oppilaalle, jonka suhtautuminen koulutyöhön ja koulussa työskenteleviin ihmisiin on iloinen ja positiivinen. Hänen olemassaolonsa piristää kouluympäristöä.

Hyvän toveruuden Hymy-veistos jaetaan vuosittain hyvän toveruuden ja mallikelpoisen käyttäytymisen omaavalle oppilaalle, jonka koululaiset keskuudestaan valitsevat.

 

KEHVON KOULUN TOIMINTAKULTTUURI

Oppimisympäristö ja työtavat:

Oppimisympäristönä käytetään koulun pihalla olevaa ulkoluokkaa, koulua ympäröivää metsää ja peltoa. Metsässä on frisbeegolfrata. Koululla on opiskelutiloja, joihin luokan voi jakaa toimimaan pienissä ryhmissä.

Pienenä yksikkönä voimme toimia joustavasti. Luokkien ja opettajien välinen yhteistyö on helppoa. Koulun yhteisissä juhlissa ja tapahtumissa oppilaille tarjoutuu runsaasti tilaisuuksia esiintymiseen. Koululla on kummiluokkatoimintaa 1. ja 6. luokan kesken. Koulussa mahdollistetaan vanhempien oppilaiden toimiminen ohjaajina nuoremmille (esimerkiksi tietokoneen käyttö).

Pitkä välitunti tulee jokaiselle luokalle kahtena viikkona kuukaudessa. Ohjattuja välitunteja (välkkäreitä) on kolmesti viikossa.

Tieto- ja viestintäteknologia on osa opiskelua. Oppilaiden omia älylaitteita on mahdollista käyttää opetuksessa silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

 

Yhteistyö eri tahojen kanssa:

Yhteistyö esiopetuksen (Kehvon esikouluryhmän) kanssa:

Esikoulun ja ensimmäisen luokan oppilaille järjestetään yhteistoiminnallisia tunteja. Kevätlukukaudella esikoululaiset tulevat tutustumaan koulun puolelle kerran kuussa ns. vaihtotunnille. Näillä tunneilla he tutustuvat tulevaan opettajaansa.

Koulun yhteistyötahoja ovat mm. seurakunta, kirjasto, metsästysseura, kyläyhdistys, Martat ja erilaiset urheiluseurat.

 

VALINNAISET AINEET KEHVON KOULUSSA

Luokilla 3 ja 4 taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja on Siilinjärven tuntijaon mukaan yksi vuosiviikkotunti. Koulu voi päättää niiden kiinnittämisestä tai antaa oppilaiden valita ne. Kehvon koulussa taide- ja taitoaineiden valinnainen tunti on 3. ja 4.luokalla kiinnitetty kuvataiteeseen.

Luokilla 5 ja 6 oppilas saa valita itse, mitä hän koulun valinnaisainetarjonnasta opiskelee. Valinta tehdään keväisin seuraavaa lukuvuotta varten valinnaisainetiedotteen pohjalta, jossa on lyhyesti esitelty seuraavana lukuvuonna tarjottavien valinnaisaineiden sisällöt. Lukuvuoden aikana on neljä opintokokonaisuutta.

Valinnaisaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi määritellään lukuvuosisuunnitelmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä