Koulun järjestyssäännöt

KEHVON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Kehvon koulun oppilaana noudatan koulun järjestyssääntöjä koulutyön rauhallisen sujumisen, turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi.

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulun toiminnassa, myös kerhossa, retkillä ja leirikoulussa.

Oman ja toisten työn arvostaminen on opiskelun ja työskentelyn perusta

Osallistun opetukseen säännöllisesti.

Tulen oppitunneille ajoissa, opiskeluvälineet mukanani ja kotitehtävät tehtyinä.

Kannan vastuuta omasta työskentelystäni ja suoritan annetut tehtävät huolellisesti.

Hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen ovat osa koulun arkipäivää

Käyttäydyn ystävällisesti ja asiallisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohtaan.

Noudatan hyviä tapoja ja otan toiset huomioon kaikessa toiminnassani.

Ruokailen rauhallisesti ja hyviä ruokailutapoja noudattaen.

Pukeudun asiallisesti ja koulutyöhön tarkoituksenmukaisella tavalla.

Liikun koulumatkat liikennesäännöt ja muut tiellä liikkujat huomioiden.

Viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä koulutyö sujuu hyvin.

En hyväksy enkä itse osallistu minkäänlaiseen kiusaamiseen, pahan mielen tai vaaran aiheuttamiseen toisille.

Noudatan luokan sääntöjä ja opettajan antamia ohjeita.

Oleskelen koulun tiloissa vain, jos olen mukana ohjatussa toiminnassa.

Vietän välitunnit ulkona koulun piha-alueella. Poistun koulun alueelta kesken koulupäivän vain opettajan luvalla.

Velvollisuuteni on huolehtia koulun omaisuudesta ja siisteydestä. Siivoan omat jälkeni. Ilmoitan aiheutuneesta vahingosta opettajalle. Korvaan tahallani aiheuttaman vahingon.

En tuo kouluun kiellettyjä, vaarallisia tai koulutyössä tarpeettomia esineitä tai aineita.

Mobiililaitteita käytän koulupäivän aikana vain opettajan luvalla yhteisesti sovitulla tavalla. Säilytän oman laitteeni koulupäivän ajan äänettömänä.

En saa julkaista toisesta otettua kuvaa tai videota ilman tämän lupaa missään julkisessa paikassa.

Sääntöjen rikkominen voi johtaa seuraamuksiin

Näiden sääntöjen rikkominen voi johtaa opetussuunnitemassa ja laissa säädettyihin kurinpito- ja ojentamistoimiin.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä koulupäivän jälkeen suorittamaan tehtäviään.

Opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Näiden järjestyssääntöjen laatimiseen ovat osallistuneet Kehvon koulun oppilaat, opettajat, muu henkilökunta ja johtokunta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä