Opiskelijakunta

Opiskelijakunta

Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Heidän etujaan asetetaan valvomaan opiskelijakunnan hallitus.
Opiskelijakunnan hallituksen tavoitteena on mm. yhteishengen parantaminen ja koulun viihtyisyyteen vaikuttaminen.

Lukion työskentelyssä on oppilaskunnan hallituksen rooli havaittu tärkeäksi. Järjestämme yhteisiä tapahtumia ja ajamme opiskelijoiden etuja viemällä eteenpäin koulun opettajille ja rehtoreille opiskelijakunnasta nousevia toiveita ja kehitysehdotuksia. Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu noin kuukausittain keskustelemaan ja ideoimaan yhteistä toimintaa. Hallituksessa on jäseniä jokaiselta vuosikurssilta. Uusi hallitus alkavalle lukuvuodelle muodostetaan aina lukuvuoden alussa elokuussa.

Lukuvuonna 2018 - 2019 opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii opo Arja Ranto.