MAA2

Tervetuloa kurssille Polynomifunktiot ja -yhtälöt!

Kurssilla käytetään opintokorttia, johon merkitään tehdyt tehtävät. Pyri etenemään aikataulun mukaisesti. Arviointi toteutuu opintokortille sovitun mukaisesti. Työskentelyä arvioidaan myös jatkuvan näytön lomakkeen avulla.

Videot, muistiinpanot ja välitestit ovat osioittain omilla alasivuillaan.

Välitestin avulla voit omatoimisesti arvioida, milloin olet oppinut osion perusasiat (tavoitteena vähintään 9/12 p). Muista olla aktiivinen ja kysyä neuvoa tarpeen mukaan!

Itsearviointi ja palaute

Keskeiset sisällöt
  • polynomien tulo ja muotoa (a + b)n, n=1, 2, 3 olevat binomikaavat
  • 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen
  • 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin
  • polynomifunktio
  • polynomiyhtälöitä
  • polynomiepäyhtälön ratkaiseminen