Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys

Varilan koulun vanhempainyhdistys on tärkeä linkki kodin ja koulun välisessä kanssakäymisessä ja toimii aktiivisesti lasten ja koulun parhaaksi. Yhdistys ottaa mielellään vastaan ideoita ja toiveita ja koittaa löytää ratkaisuja ongelmakohtiin, joita ilmenee.

Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä oppilaskunnan kanssa. Se pyrkii tukemaan oppilaskunnan toimintaa.

Yhdistys on mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia koulun kanssa.

Yhdistys jakaa syssy-stipendit keväällä, jokaisen luokan yhdelle pojalle ja tytölle. Lisäksi yhdistyksen stipendirahastosta annetaan stipendejä koulun jaettavaksi. Yhdistys hankkii vuosittain keväällä tarvittavaa välituntivälineistöä toiveiden mukaan.

Vanhempainyhdistyksellä on myös oma Facebook-ryhmä; Varilan koulun Vanhempainyhdistys ry

Puheenjohtajana toimii Katja Myllyoja
Opettajien edustaja Sanna Vieras