Oppilaskunta

Oppilaskunta lukuvuonna 2018-2019

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat.

Luokkien edustajat ja varaedustajat valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Ensimmäisten luokkien edustajavaalit pidetään kevälukukauden alussa.

Ohjaavina opettajina ovat Kristina Landén ja Heli Mattsson.