Lukuvuosi 2023-24

Lukuvuositiedote 2023-2024

LUKUVUOSITIEDOTE 2023-2024

Tyrväänkylän koulu

 Tyrväänkylän koulu on koulu, jossa haluamme tukea jokaisen hyvää itsetuntoa yksilönä ja oppijana. Opimme sekä kantamaan että jakamaan vastuuta. Meillä on yhteiset pelisäännöt, joita me kaikki noudatamme. Näin voimme luottaa toisiimme, ja koulumme on sekä oppimisyhteisönä että työyhteisönä turvallinen. Teemme yhteistyötä toinen toistemme kanssa ja osaamme ottaa toiset huomioon. Meillä on aikaa: ihmisille, kohtaamisille ja asioille.

 

YHTEYSTIEDOT

Tiina Torniainen, koulunjohtaja 040 513 7064

Henkilökunta 040 351 9177

Ruokapalvelupiste 040 519 6307

Aamu- ja iltapäivätoiminta 040 637 4100

 

HENKILÖKUNTA

Luokanopettajat 

 1. lk 15 oppilasta Kaija-Leena Impola 040 561 4205
 2. lk 15 oppilasta Siina Impola 1.9.asti, Heini Kojo 4.9.–22.12. 040 167 6844
 1. lk 12 oppilasta Annemari Laitinen 040 561 3204
 2. lk 14 oppilasta Juha Salmela 040 561 3701
 3. lk 15 oppilasta Mirka Manner 040 561 3012
 4. lk 8 oppilasta Mirka Manner 040 561 3012

 

 

Ruotsin kieli ja kirjallisuus Minna Lehtivuo 040 830 6234 

Erityisopettaja Tiina Torniainen 040 513 7064

Koulunkäynninohjaajat Marika Arhilahti, Seija Hakanen, Jemina Siltanen

Kouluterveydenhoitaja Tuulia Kauppinen 040 506 9932, koululla tiistaisin

Koulupsykologi 

Koulukuraattori Krista Päkärä 050 300 7132 (koululla joka toinen torstai, parittomilla viikoilla)

 

Opiskeluhuollon henkilökuntaan (koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori) voit ottaa yhteyttä suoraan puhelimitse tai Wilmassa tai luokanopettajan/erityisopettajan välityksellä.

 

Kiinteistönhoitaja Esko Antila

Palvelutyöntekijä Jaana Hynnä

Laitoshuoltaja 

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sastamala.fi

Koulun kotisivut osoitteessa www.sastamalankaupunki.fi

 

Sivistyspalvelukeskus Asemakatu 9 

palvelusihteeri Sisko Alho 040 138 2011

 

Eteläisen perusopetusalueen palvelusihteeri

040 138 2020

Aluerehtori Juha Marttila 040 775 9705 

 

KOULUN TYÖAJAT

Syyslukukausi 10.8.-22.12.2023

Syysloma vk 42 16.-20.10.2023

Joululoma 23.12.2023-7.1.2024

Kevätlukukausi 8.1.-1.6.2024

Talviloma vk 9 26.2.-1.3.2024

 

Koulun pääsääntöisenä tiedotuskanavana toimii Wilma. Mikäli teillä ei ole tunnuksia, voitte pyytää niitä koululta. Wilma on parhaimmillaan hyvä viestintäväline kodin ja koulun yhteistyössä. On kuitenkin myös asioita, jotka on hyvä hoitaa puhelimitse tai kasvotusten tapaamisessa. Tällaisia ovat kiireelliset asiat tai asiat, jotka vaativat yhteistä keskustelua tai mietityttävät enemmän. Tällöin myös Wilmassa voi laittaa opettajalle viestillä soittopyynnön tai toiveen tapaamisesta tai soittaa työpuhelimeen. Huomaattehan myös, että parhaiten Wilma toimii tietokoneella/selaimella, eivätkä kaikki ominaisuudet ole mobiilisovelluksessa käytettävissä.

 

Tätä lukuvuositiedotetta täydentävät Wilmassa muut erilliset tiedotteet liittyen mm. erityisruokavalioihin, koulukuljetuksiin, opiskeluhuoltoon, kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen, poissaoloihin sekä oppimisen tukeen.

 

LUKUVUOSI 2023-2024

Sastamalan perusopetuksen kehittämistyön painopisteitä ovat:

Lukutaidon ja lukumotivaation vahvistaminen

 • TVT-strategian jalkauttaminen (mm. oppilaskoneet, Google)

 

Opiskeluhuollon painopisteet lukuvuodelle 2023–2024:

 • Koululäsnäolon tukeminen, poissaolot (esim. Wilma-robotti)
 • Fyysisen toimintakyvyn tukeminen (Liikkuva koulu, Move-testauksiin liittyvä kehittämistyö)

Oman koulumme laadunarviointipäivässä keväällä 2023 kaksivuotisiksi kehittämiskohteiksi valikoituivat:

 • yhteisöllisyys
 • yhteistyö
 • arjen perustaitojen oppimiseen keskittyminen

 

Lukuvuonna 2023–2024 otamme käyttöön hyvinvoinnin vuosisuunnitelmamme: Kerrassaan kukoistava kouluyhteisö - Kohtaan, kiitän ja kehun Tyrväänkylässä.

Oppilaskunta on valinnut lukuvuoden kehittämisvahvuuksiksi seuraavat vahvuudet:

reiluus – rehellisyys – ystävällisyys – rakkaus - luovuus

 

OPETUSSUUNNITELMA

Sastamalan kaupungin opetussuunnitelmaan voitte tutustua osoitteessa https://peda.net/sastamala/pl/ops-2016/ol22 .

 

KOULUUN SAAPUMINEN

Oppilaat saapuvat kouluun lukujärjestyksen mukaisesti ja lähtevät kotiin heti koulupäivän päätyttyä. Polkupyörällä ja esim. potkulaudoilla kulkevien tulee käyttää kaikilla vuosiluokilla pyöräilykypärää. Liikkuvana kouluna kannustamme oppilaita itsenäiseen kulkemiseen kouluun ja kotiin. Koulumatka on hyvä lisä päivittäiseen arkiliikkumiseen. Mikäli huoltajat kuitenkin tuovat lapsen tai hakevat lapsen koulusta, huomaattehan, että saattoliikenne on sallittua vain koulun yläpihalla eli puukoulun pihan puolella. Huomaattehan myös, että koulukuljetusten ja henkilökunnan on päästävä esteettä tulemaan pihaan ja lähtemään sieltä.

 

Koulukuljetuksista on Wilmassa erillinen tiedote ja ohje, joihin kannattaa tutustua. Oppilaiden, joille kaupunki on koulukuljetuksen osoittanut, ei ole mahdollista alkaa kulkea omalla kyydillä, ellei asiasta ole ilmoitettu koulutoimistoon ja Vammalan Palveluliikenteelle. Koulukuljetuksiin liittyen ensisijaisesti otetaan yhteys oman koulun kuljetusyhteyshenkilöön eli Tyrväänkylän koululla koulunjohtajaan.

 

Kuljetusoikeuksiin, koulumatkaan, itsemaksavuuteen ja kuljetushakemuksiin liittyen otetaan yhteys koulutoimistoon: koulutoimisto@sastamala.fi

 

POISSAOLOT

Lähtökohtaisesti oppilas osallistuu opetukseen ja poissaloja pyritään välttämään. Oppilaan ollessa poissa koulusta oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolon ja sen syyn ja arvioidun keston koululle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Poissaolon ilmoittaa helpoiten Wilmassa poissaoloilmoituksella (päivittäin) tai viestillä. Jos huoltaja ei ilmoita poissaolosta, luokanopettaja ottaa yhteyden kotiin heti samana päivänä. Huomaattehan, että jos lapsi osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan, poissaolo pitää ilmoittaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan että opettajalle sekä lapsen ollessa koulukuljetuksessa myös Vammalan palveluliikenteelle.

 

Luvan poissaoloon myöntää luokanopettaja kolmeen päivään asti. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää koulunjohtaja. Lomamatkojen toivotaan ajoittuvan koulun loma-aikoihin. Loma-anomus kaikkiin luvallisiin poissaoloihin kestosta riippumatta tehdään Wilmassa. Ohjeen loma-anomuksen tekemiseen löydät Wilman tiedotteista.

 

TOIMINTAA JA YHTEISTYÖTÄ

Oppilaskuntatoiminta on Sastamalan kouluilla aktiivista. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan ja innostaa heitä vaikuttamaan, osallistumaan ja tekemään yhdessä. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat lukuvuonna 2023–2024 Kaija-Leena Impola ja Annemari Laitinen.

 

Koulu tekee yhteistyötä seurakunnan kanssa. Evankelisluterilainen seurakunta voi järjestää koululla aamunavauksia, joissa voidaan laulaa myös virsi ja lausua rukous, joihin ei erikseen kehoteta osallistumaan. Mikäli et halua lapsesi osallistuvan näihin aamunavauksiin, ilmoita siitä luokanopettajalle.

 

Kirjastoauto pysähtyy koululla joka toinen tiistai. Oppilaan kirjastokortti kannattaa pitää koulurepussa.

 

Tyrväänkylän koulun vanhempainyhdistys tekee työtä koulun oppilaiden hyväksi järjestämällä tapahtumia ja tempauksia ja tukemalla esimerkiksi retkiämme. Vanhempainyhdistyksen toiminnasta tiedotetaan erikseen.

 

Koulu tekee yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa aina tilaisuuksien ja mahdollisuuksien mukaan. Hyviä ideoita yhteistyötahoista otetaan myös vastaan!

 

VÄLIPALA

Ainoastaan aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat saavat koululla välipalan. On kuitenkin suositeltavaa, että oppilaat ottavat pitkinä koulupäivinä (kesto klo 14.05 asti tai pidempään) omia eväitä kouluun. Hyviä välipalavaihtoehtoja ovat hedelmät, kasvikset, leipä, välipalakeksit, pähkinät ja mehu. Välipalaksi eivät siis kelpaa esim. sipsit, karkit, limut tai karkkikeksit tai suklaapatukat. Kukin luokka sopii oman opettajan kanssa päivät ja ajankohdan, jolloin välipaloja otetaan mukaan ja syödään. Välipaloja varten koululla on käytössä myös jääkaappi, jonne oppilaat voivat aamulla tuoda sellaiset välipalat, jotka vaativat kylmäsäilytystä. Näihin välipaloihin tulee ehdottomasti laittaa oppilaan nimi.

 

KERHOTOIMINTA

3.–6. -luokkalaisille tarjotaan tänäkin lukuvuonna kerhotoimintaa tiistai-iltapäivisin. Vastuuohjaajana koululta toimii Seija Hakanen. Nuorisotoimelta iltapäivää on ohjaamassa Iida Myllymäki. Kerhoja järjestetään Harrastamisen Suomen mallin mukaisesti. Näitä kerhoja ohjaavat ulkopuoliset ohjaajat. Kerhossa tarjotaan välipala. Kerhotarjonnasta ja ilmoittautumisesta niihin on Wilmassa tiedote.

 

KOULUN SÄÄNNÖT

Koulun järjestyssäännöt ovat omassa tiedotteessaan Wilmassa. Perustava sääntömme on:

 

Kunnioitan toisia.

 

Esim. tätä se tarkoittaa:

 

Sisätiloissa

 • käytävillä kävelemme oikeaa reunaa
 • annamme tilaa muille käytävillä kulkeville
 • keskustelemme hillityllä käytävä-äänellä
 • laitamme tavarat paikoilleen ja roskat roskikseen
 • aikuisen kanssa haemme tietokoneet tai käymme varastolla, jos sieltä tarvitaan tavaraa
 • naulakot pidetään siisteinä ja tavarat pois lattioilta
 • käytämme sisäkenkiä

Välitunnit ja ulkoilu

 • välitunnille menemme reippaasti
 • silloin kun olemme ulkona, olemme ulkona
 • kun kello soi, tulemme sisälle reippaasti
 • otamme toiset mukaan leikkiin ja peleihin, emme jätä ketään yksin
 • palloa potkimme vasta ulkona
 • ulkopeli- ja leikkivälineet tuomme välitunnin jälkeen sisälle oikeille paikoilleen
 • istumme lautakeinussa
 • kotiinlähtökuljetuksia odotamme sovitussa paikassa
 • kotiin/autoon lähden vasta kellon soitua
 • pyörille ei saa mennä ennen kuin kello soi
 • keinujat ottavat itse vauhtinsa
 • keinuista ei hypitä
 • turvahiekkaa ei kaiveta
 • kiviä ei heitetä
 • puihin ei kiivetä
 • noudatamme turva-alueita keinujen ja kiipeilytelineiden käytössä
 • rappusilla ei istuta eikä leikitä välituntisin
 • reput laitetaan naulakoihin
 • areenasäännöt:
  • kun pallo karkaa tien yli, on kysyttävä valvojalta lupa sen hakemiseen
  • areenan aidalla ei istuta
  • areena on leikkimiseen ja pelaamiseen tarkoitettu, ei lapiohommiin

 

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIVIIKOT

Sastamalassa järjestetään Lasten ja nuorten kulttuuriviikot jälleen syksyllä 2023. Kulttuuriviikot vierailevat kaikkien Sastamalan koulujen 1.–9. luokilla loka-marraskuussa. Lapsille ja nuorille järjestetään ikäluokittain eri teemaisia työpajoja, joista luokanopettajat tiedottavat tarkemmin.

 

LUKUVUODEN NYT TIEDOSSA OLEVIA TAPAHTUMIA

Koulun tapahtumista tiedotetaan myös erikseen niiden tarkentuessa. Nyt jo tiedämme, että luvassa on:

 

 • 7.9. 3.–4. retki Kaalisaareen klo 9.05–11.40
 • Pesisauton vierailu 6.9.
 • Seurakunnan aamunavaukset alkavat to 7.9. klo 9.10
 • Kodin ja koulun päivä pe 29.9. klo 9–12
 • Ma 2.10. koko koulun aamunavaus klo 10.05 (vahvuus ystävällisyys)
 • MOK eli monialainen oppimiskokonaisuus syyskuussa vko 39
 • Yrittäjyyskasvatusviikko 5.-9.9.2023
 • Liikenneturvallisuusviikko 11.-15.9.2023
 • Kodin ja koulun päivä pe 29.9.
 • Koulukuvaus pe 6.10.
 • Yrityskylä 5.–6. lk 25.10.
 • Kulttuuriviikkojen työpajat loka-marraskuussa
  • 1.–2. lk
  • 3. lk
  • 4. lk
  • 5. lk Pukstaavi ti 14.11.
  • 6. lk leffapaja to 26.10.
 • Lapsen oikeuksien viikko 20.–26.11.
 • Liikkuva hammashoitoyksikkö pe 17.11, ma 20.11, ti 21.11, (ke 22.11?).
 • Itsenäisyyden yhteinen hetki 5.12.
 • Adventtihartaus 1.12. Roismalan kappelilla
 • Koko koulun joululaulut ke 13.12. Lucian päivän juhlatunnelmissa
 • Joulujuhlan kenraaliharjoitus 21.12., pikkujoulut sen jälkeen
 • Joulujuhla 22.12.
 • Talviliikuntapäivä 25.1.2024 (säävaraus)
 • Ystävänpäivä ja laskiaistiistai: 13./14.2. ystävänpäivän laskiaisluistelu (säävaraus)
 • Kevätliikuntapäivä ja Unicef-kävely pe 10.5.
 • kevätretket
 • Otamusseikkailu 5. lk keväällä
 • Taidekahvila to 23.5. iltapäivällä/alkuillasta
 • Kevätpäätöspäivä 1.6.2024

 

 

Hyvää alkanutta kouluvuotta!

 

Terveisin, Tyrväänkylän koulun henkilökunta

 

 

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä