Taidetta hoivakodeissa -hankepilotti 2018-2019

OHO -taide -hanke synnyttää yhteistyötä hoitolaitosten ja taideoppilaitosten välillä

Taiteen hyvinvointivaikutuksista puhutaan paljon ja monissa hoito- ja hoivalaitoksissa, kuten sairaaloissa ja vanhainkodeissa, on järjestetty jonkinlaista taidetoimintaa. Varsinais-Suomen alueen hoitolaitoksissa taidetoiminta on ollut erittäin aktiivista. Kuitenkin taidetoiminta on monesti hankekohtaista, jonka vuoksi toiminta lakkaa valitettavan usein, kun hankerahoitus loppuu. Vaikka kiinnostusta hyvinvointilaitoksissa järjestettävään jatkuvaan taidetoimintaan olisi, voi sopivien yhteistyökumppanien löytäminen olla haastavaa. Lisäksi hoitolaitoksissa saattaa ilmetä ennakkoluuloja taidetta tai taiteilijoita kohtaan. Ennakkoluuloja voi löytyä myös taiteilijoiden keskuudessa, sillä hoitolaitoksissa työskentely on monille taiteilijoille vierasta ja jopa pelottavaa.

Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto on aloittanut loppukesällä 2018 hankkeen, jonka tarkoitus on edistää yhteistyön mahdollisuuksia taideoppilaitosten ja hoitolaitosten välillä. Hankkeeseen on valittu kaksi pilottiryhmää Varsinais-Suomen alueelta. Pilottiryhmiin kuuluvat Salon kansalaisopisto sekä Vakka-Suomen musiikkiopisto. Salon kansalaisopisto on tehnyt yhteistyötä Salon vanhuspalveluiden kanssa sekä aikuislähihoitajaopiskelijoiden kanssa. Vakka-Suomen musiikkiopisto on tehnyt yhteistyötä Laitilan Terveyskodin, Taivassalon Ankkurin ja Uudenkaupungin Merituulikodin kanssa.

Pilottiryhmät ovat luoneet omanlaisensa ammatilliset yhteistyömallit, joiden tarkoitus on hyödyttää niin oppilaitosta ja sen oppilaita sekä tarjota hoitolaitosten asiakkaille ja henkilökunnalle hyvinvointia edistäviä laadukkaita taide-elämyksiä. Tavoitteena on ollut luoda ruohonjuuritason yhteistyömallit, jotka tulevat elämään oppilaitoksien ja hoitolaitoksien arjessa hankkeen päätyttyä.


Kuvataidetta salolaisessa hoivatyössä
 

Salossa koulutuspilotti toteutettiin kahden kurssin muodossa. Syksyllä 2018 järjestettiin Kuvataidetta hoivatyössä -kurssi, jossa ryhmä Salon ammattiopiston aikuislähihoitajaopiskelijoita pääsi tekemään ja kokemaan yhteisöllistä maalausta Salon kansalaisopiston tuntiopettaja Tea Tikan ohjauksessa.

Opiskelijat toteuttivat ohjatusti yhteisötaiteellisen maalausprojektin kahdessa salolaisessa vanhuspalveluiden hoivayksikössä. Tikka tutustutti ryhmän ensin kuvataiteen käytön monenlaisiin mahdollisuuksiin hoivatyössä. Ryhmä suunnitteli ja toteutti suuren maisemamaalauksen yhdessä hoivakodin asukkaiden kanssa. Tutustuminen aiheeseen aloitettiin pienimuotoisella akvarellin maalaamisella ja tarinoimisella. Maalattiin vanhuksille tuttua maisemaa ja räsymattoa. Muisteltiin menneitä ja puheltiin nykyisestä.

Seuraavalla tapaamisella vaihdettiin tekniikka ja maalauksen koko isompaan. Osa asukkaista nautiskeli katselemisesta ja yhdessäolosta, joku otti itsekin pensselin käteensä. Yhdessä maalattuja suuria maisemamaalauksia käytetään keväällä pilotin seuraavassa vaiheessa hoivakodeissa kiertävän valokuvausstudion taustoina.

Keväällä 2019 järjestetään pilotin toinen osuus, Studiovalokuva hoivatyössä -kurssi, jolle odotetaan ilmoittautuvan innokas henkilökuvaukseen suuntautunut valokuvaharrastajien joukko. Tätä osuutta opettaa Salon kansalaisopiston tuntiopettaja Andréa Vannucchi.

Kurssilla toteutetaan yhteisötaiteellinen kiertävä valokuvastudio vanhuspalveluiden hoivayksikössä. Vannucchi perehdyttää valokuvauksen opiskelijat kuvataiteen käytön mahdollisuuksiin hoivatyössä ja ohjaa oikean asenteen, työtahdin ja menettelytapojen löytymiseen, kun henkilökuvauksen kohteena ovat vanhukset ja mm. muistisairaat ihmiset. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa liikkuvan henkilökuvastudion, jossa kuvataan hoivakodin asukkaita yhdessä omaistensa kanssa.

Koko pilotti huipentui salolaisissa hoivayksiköissä järjestettäviin Studiovalokuva-päiviin, jolloin asukkaiden omaiset saivat tulla kuvattaviksi yhdessä oman rakkaansa kanssa. Kurssin valokuvauksen opiskelijat järjestivät kuvaukset ja kuvasivat Vannucchin ohjauksessa. Henkilökuvan taustaksi voi vanhanajan tyyliin valita mieleisensä, yhdessä tehdyn maisemamaalauksen. Aikuislähihoitajaopiskelijat pääsivät Studiovalokuva-päivinä osallistumaan omaisten neuvonnassa, lasten viihdyttämisessä ja asukkaiden avustamisessa. Asukkaille ja heidän omaisilleen varattiin oma kuvausaika, ja kuvauksen päätteeksi he saivat yhden värivedoksen sekä digitaalisen tiedoston, josta voivat teettää tai tulostaa lisää kuvia. Kuvaus ei maksanut kuvattaville mitään.

Molemmat koulutuspilotissa toimivat tuntiopettajat ovat kokeneita yhteisötaiteen tekijöitä sekä oman taiteenalansa ammattitaiteilijoita. Kansalaisopiston lisäksi he työskentlivät syksystä 2018 kevääseen 2019 Salon vanhuspalveluissa yhteisötaiteilijoina.

Pilotista saatiin arvokasta kokemusta, jonka pohjalta Salon kansalaisopistossa voidaan kehittää yhteisötaiteen opetusta opiskelijoille kiinnostavaksi sekä syventää toiminnallista yhteistyötä Salon vanhuspalveluiden ja Salon Ammattiopiston kanssa.

Kuvat: Andréa Vannucchi ja valokuvauksen opiskelijat


Maalausta ja tarinointia hoivakodissa 


Nautintoa väreistä, marjastusretkien muistelua


Yhteisen maalauksen äärellä


Iloa yhdessä maalatusta taustakankaasta, lähihoitajaopiskelijat, hoivakodin asukkaat ja opettaja Tea Tikka


Koekuvattu pariskunta yhdessä toteutetun taustamaalauksen edessä


Iloa yhteisessä kuvassa


Kohtaaminen vuoteella


Kuvauksissa


Valokuvauksen opiskelijat linssin toisella puolella


Parturi-kampaanajaopiskelijat valmistelevat tähtihenkilöitä


Kaarina


Kuvien tarkastelu yhdessä kuvattujen, valokuvaajan ja opettaja Andréa Avnnucchin kanssa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä