Tietosuoja

Saamelaisopetuksen digioppimisverkoston tietosuojaseloste

Tämä on Saamelaisopetuksen digioppimisverkoston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 artikla) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja. Laadittu 17.9.2020. Viimeisin muutos 7.2.2022 / UL.

1. Rekisterinpitäjä

Saamelaisopetuksen digioppimisverkosto | Sääʹm-mättʼtõõzz digimättjemsäimmõs | Sámeoahpahusa digioahppanfierpmádat

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt

 • Unni Länsman
  • sähköpostiosoite: unni.lansman at samediggi.fi
  • puhelinnumero: 040 844 6568
 • Hellin Pietikäinen
  • sähköpostiosoite: hellin.pietikainen at enontekio.fi
  • puhelinnumero: 040 836 1156


3. Rekisterin nimi

Saamelaisopetuksen digioppimisverkoston Peda.net-sivusto (sähköinen työskentely-ympäristö)

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Peda.net on sähköinen työskentely-ympäristö, jota käytetään Saamelaisopetuksen digioppimisverkoston jäsenten keskinäiseen opetusmateriaalien jakamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään. 

Henkilötietoja käytetään ainoastaan:

 1. Verkoston jäsenten tunnistamiseen Peda.net -palvelussa
 2. Verkoston jäsenten käyttöoikeuksien hallintaan
 3. Verkoston jäsenten välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietosisältö

 1. Jäseneksi liittyneen sukunimi, etunimet, sähköpostiosoite ja Peda.net -tunnus sekä jäsenen itsensä kirjoittama perustelu jäseneksi liittymiseksi
 2. Käyttäjän itse tuottamat sisällöt tai lisäämät tiedot

Käyttäjän itse tuottamalla tai lisäämällä sisällöillä tarkoitetaan organisaation Peda.net -sivuille lisättyjä kuvia, videoita, tekstejä, linkkejä ja äänitiedostoja. 

Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes jäsen ilmoittaa ylläpitäjille halustaan erota verkoston jäsenyydestä. Halutessaan jäsen voi koska tahansa poistaa itse tuottamansa sisällön tai lisäämänsä tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään jäseneksi haluavalta Jäseneksi liittyminen -lomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä Peda.net -palvelun käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain erikseen nimettyjen Peda.net -sivuston ylläpitäjien toimesta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä