Verkoston säännöt

Viärmáduv njuolgâdusah | Säiʹmmõõzz vuâkkõõzz | Fierpmádaga njuolggadusat

SAAMELAISOPETUKSEN DIGIOPPIMISVERKOSTON SÄÄNNÖT
Päivitetty 1.10.2020

1. Verkoston nimi
 • Koko nimi on Saamelaisopetuksen digioppimisverkosto |Säämimáttááttâs digioppâmviärmádâh |Sääʹm-mättʼtõõzz digimättjemsäimmõs | Sámeoahpahusa digioahppanfierpmádat.

2. Tarkoitus ja toiminta
 • Saamelaisopetuksen digioppimisverkoston käyttöön luodun verkkoympäristön tarkoituksena on koota yhteen saamelaisopetuksen asiantuntijoita; esim. saamenkielisiä opettajia ja opettajaopiskelijoita, saamenkielisten oppimateriaalien tekijöitä ja kielimestareita.
 • Verkoston muodostavat sen saamelaisopetuksen asiantuntijat.
 • Verkoston käyttöön tarkoitettu ympäristö on luotu Jyväskylän yliopiston ylläpitämälle Peda.net-alustalle. Peda.netin omilta sivuilta löytyy paljon ohjeita Peda.net-alustan käyttöön liittyen. peda.net/ohjeet
 • Verkoston tarkoituksena on tarjota jäsenilleen avoin saamelaisopetuksen oppimateriaalin jakamiseen tarkoitettu alusta.
 • Verkoston tarkoituksena on toimia saamelaisopetusta ja saamenkielistä opetusta kehittävänä ja tukevana yhteisönä sekä saamelaisopetuksen asiantuntijoiden välisenä keskustelufoorumina.
 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi verkosto tuottaa ja jakaa opetusmateriaalia saamelaisopetuksen käyttöön, jakaa tietoa koulutuksista ja erilaisista sovelluksista, ylläpitää keskustelufoorumia ja pyrkii järjestämään yhteistyötahojen (mm. Saamelaiskäräjät, saamelaisalueen kunnat) kanssa kehittämispäiviä jäsenien toiveiden mukaisesti.
 • Verkkoympäristöä ylläpitävät ja verkoston sääntöjen noudattamista seuraavat vapaaehtoiset ylläpitäjät.

3. Jäsenyys
 • Jotta pääsee jäseneksi Saamelaisopetuksen digioppimisverkoston verkkoympäristöön, täytyy olla rekisteröitynyt Peda.net-alustalle. Peda.net-alustalle voi rekisteröityä monen eri palvelun kautta, lisätietoa kirjautumisesta löydät täältä: Rekisteröityminen
 • Jäseneksi hyväksyminen.
  • Verkkoympäristön jäseneksi liitytään lukemalla verkoston säännöt ja täyttämällä ”Jäseneksi liittyminen” -lomake verkoston etusivulla.
  • Verkkoympäristön ylläpitäjät hyväksyvät henkilön jäseneksi, jos henkilö kuuluu verkoston jäsenkuntaan eli saamelaisopetuksen piiriin.
  • Jäsenyyden hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä ilmoitetaan henkilölle kirjallisesti sähköpostilla.
  • Jäseneksi voi liittyä ainoastaan luonnollinen henkilö.
 • Jäsenen eroaminen
  • Verkkoympäristöstä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti jollekin Verkkoympäristön ylläpitäjistä.
 • Jäsenen erottaminen
  • Verkoston jäsen voidaan poistaa verkkoympäristöstä, jos hän ei noudata verkoston sääntöjä tai käyttäytyy loukkaavasti tai epäkunnioittavasti toisia henkilöitä kohtaan tai rikkoo Suomen lainsäädäntöä.

4. Ylläpitäjät
 • Verkkoympäristön vapaaehtoisina ylläpitäjinä toimivat Saamelaisopetuksen digioppimisverkoston jäsenet.
 • Verkkoympäristön ylläpitäjien työ katsotaan yhdeksi saamelaisopetuksen kehittämistehtäväksi.
 • Ylläpitäjät huolehtivat verkkoympäristön teknisestä toiminnasta sekä ohjaavat ja opastavat jäseniä verkoston sen käytössä.
 • Ylläpitäjät hyväksyvät henkilöt jäseniksi sekä voivat erottaa jäseniä pyynnöstä tai sääntörikkomuksen johdosta.
 • Ylläpitäjäksi voi pyynnöstä ja kaikkien jo olemassa olevien ylläpitäjien hyväksynnästä päästä myös kuka tahansa verkkoympäristön jäsen, joka sitoutuu noudattamaan ylläpitäjän ohjeistusta ja toimimaan niiden mukaan. Ylläpitäjän tulee olla myös valmis kehittämään verkostoa sekä verkkoympäristöä. Pyyntö ylläpitäjäksi pääsemisestä lähetään jollekin olemassa olevista ylläpitäjistä.
 • Ajantasaiset ylläpitäjien nimet löytyvät jäsenosion alta. Ylläpitäjiin voit ottaa yhteyttä joko Jäsenosion keskustelufoorumin kautta tai yksityisviestillä etusivun Viestit ylläpidolle -lomakkeen avulla.

5. Verkkoympäristön käyttäminen

 • Kehittäjät ovat pyrkineet luomaan mahdollisimman laajan valmiin materiaalin jakamiseen tarkoitetun sivuston, jonka löydät liityttyäsi Jäsenosion alta. Tutustu ensin verkkoympäristöön ja erilaisiin tapoihin jakaa materiaalia.
 • Verkkoympäristön käyttöön liittyen on luotu erilaisia kirjallisia ja/tai kuvallisia ohjeita, joita seuraamalla jokainen jäsen onnistuu materiaalien jakamisessa. Tutustu ensin alustaan. Tarvittaessa verkkoympäristön ylläpitäjät auttavat verkkoympäristön käytössä.
 • Jäsenet voivat aloittaa keskusteluita keskustelufoorumissa. Verkkoympäristössä voi käydä keskustelua erilaisista saamelaisopetukseen liittyvistä teemoista. Jokainen voi vapaasti aloittaa keskustelun haluamastaan aiheesta.
 • Jokainen jäsen voi ehdottaa ja valmistella vinkkejä tai ohjeita erilaisten sovellusten käyttämiseen ja jakaa ne ylläpitäjän välityksellä Digivinkkejä-osiossa.
 • Peda.net -alustan käyttöön löytyy myös Facebook -ryhmä ”Peda.net opetuksessa”, jonne verkoston jäsenet voivat halutessaan myös liittyä.
 • Verkkoympäristöön voivat sen jäsenet jakaa opetusmateriaalia toisten jäsenten vapaaseen käyttöön. Opetusmateriaali voi olla kirjallista, kuvia, ääntä, videoita, valmiita tehtäviä, kirjallisia ohjeita ja vinkkejä toisten sovellusten tai alustojen käyttöön (digivinkit) jne.
 • Verkoston jäsenillä on oikeus käyttää verkkoympäristöön jaettuja opetusmateriaaleja omassa työssään tekijänoikeudet huomioiden. Opetusmateriaalien kaupallinen käyttö on kiellettyä. Tekijänoikeuksista voit lukea muun muassa Kopioston sivuilta.
 • Jäsenillä on mahdollisuus osallistua verkoston ja verkkoympäristön kehittämispäiviin ja ehdottaa sisältöä kehittämispäivien järjestämiseen.
 • Jäsenet noudattavat hyvää eettistä ja moraalista kommunikointityyliä ja huomioivat keskusteluihin osallistuessaan hyvät käytöstavat.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä