Iloa liikkeellä Raumalla

Iloa liikkeellä Raumalla 2018-20

Kolmevuotisen Rauman varhaiskasvatuksen hankkeen tavoitteena on lisätä lasten päivittäistä fyysisen aktiivisuuden määrää ja kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria toiminnallisemmaksi.

Ensimmäisenä vuonna painopiste on henkilöstön osaamisen lisäämisessä ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Toisena vuonna mukaan otetaan perheet/yhteistyötahot ja kolmantena vuonna saavutettuja tavoitteita ja toimintatapoja vahvistetaan. Hanke päättyy 31.12.2020.

Hankekausien aikana luodaan toimintatapoja ja työkaluja, joiden avulla hyvät käytännöt saadaan pysyviksi toimintamalleiksi varhaiskasvatuksen arkeen.