Järjestyssäännöt

Pohjoiskehän koulun järjestyssäännöt

Pohjoiskehän koulu.   Järjestyssäännöt voimassa 12.8.2019 alkaen

 

 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Järjestyssäännöt antavat tietoa lainsäädännön ja järjestyssääntöjen velvoittavuudesta.
Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun tiloissa ja alueella ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Säännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella. 
Järjestyssääntöjä on noudatettava esim. luokkaretkillä, leirikouluissa ja opintomatkoilla.

 1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (PoL § 29, 30, 35)

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
Kaikki oppilaat ovat tasavertaisia.
Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuisuuksiin ja palveluihin kuten esim. oppilashuoltopalvelut ja kouluruoka.
Ketään ei saa kiusata, syrjiä, kohdella väkivaltaisesti tai häiritsevästi.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävät tunnollisesti sekä käyttäytyä asiallisesti. Poissaoloon koulusta on anottava kirjallinen lupa. Hakemuksen poissaoloon voi tulostaa koulun nettisivulta tai pyytää luokanopettajalta.
Luvan myöntää luokanopettaja tai rehtori.

 1. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Pohjoiskehän koulun arvot: 1. Turvallisuus 2. Yhdenvertaisuus 3.Avoimuus

Käyttäytymisodotus

(=tavoite)

 

Kunnioitan toista

Arvostan erilaisuutta

Toimin sovittelevasti ja vastuullisesti

Toimintaohje

(=opetettava taito)

ANNAN TYÖRAUHAN

OLEN YSTÄVÄLLINEN

 NEUVOTTELEN

 

OLEN REILU

KANNUSTAN

 

HUOLEHDIN YMPÄRISTÖSTÄNI

 

HUOMIOIN TOISET

KUUNTELEN

 

AUTAN

 

Oleskelu ja liikkuminen:

 •  Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tielläliikkujia kohtaan
 •  Noudatan liikennesääntöjä
 •  Käytän pyöräillessä pyöräilykypärää.
 •  1.-luokkalainen ei saa tulla kouluun pyörällä. Pyörällä voi tulla kouluun 2. luokasta lähtien huoltajan luvalla.
 •  Koulu ei edellytä polkupyörää kouluun, joten pyörä on koulussa huoltajan vastuulla. 
 •  Poistun koulun alueelta koulupäivän aikana vain koulun henkilökunnan luvalla

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen:

 • Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa
 • Pukeudun asiallisesti ja käytän ulkovaatteita ja hattuja/lippiksiä vain ulkona.
 • Koulumme on kengätön koulu! Jätän ulkojalkineet sisäänkäyntien (A, B, C) lähellä olevaan säilytyskaapistoon. Käytän sisäkenkiä tai tossuja. 
 • Olen velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle

 

Turvallisuus

 • Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta
 • Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut – ja liikuntavälineet niille osoitetuille paikoille
 • Lukitsen polkupyörän

 

Tietokoneen, chromebookin, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin
 • Pidän hyvää huolta minulle annetusta opiskeluvälineestä (chromebook, 4.-6.luokat)
 • Häiritsevä mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty
 • voin huoltajan luvalla käyttää omia laitteita oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opettajan ohjeistuksen mukaan. Muulloin säilytän mobiililaitteen/ matkapuhelimen äänettömällä.
 • Toisten oppilaiden, opettajien ja oppituntien kuvaaminen tai tallentaminen on ehdottomasti kiellettyä ilman lupaa
 • Koulu ei edellytä puhelinta koulussa. Oppilaan puhelin on koulupäivän aikana koulussa huoltajan vastuulla.

Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Päihteet ja tupakka ovat kiellettyjä
 • En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita

Kurinpito Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (PoL § 35 ja 36)

 • opettajan nuhtelu tai puhuttelu (+merkintä wilmaan)
 • luokasta poistaminen
 • kasvatuskeskustelu
 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen koulusta (enint.3kk)

 

Muuta

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän jälkeen suorittamaan tehtäviään.

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat.

Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Rehtori ja opettaja ovat velvollisia ilmoittamaan tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

 1. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt ovat nähtävissä koulun ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

Järjestyssääntöjä käydään läpi lukuvuoden alkaessa vanhempainilloissa ja toistuvasti lukuvuoden aikana oppilaiden ja henkilökunnan kanssa.

Järjestyssääntöjä tarkistetaan ja seurataan vuosittain mm. yhteisöllisen oppilashuollon ja oppilaskunnan toimesta.

 

(koulun järjestyssääntöjä on muokattu suunnittelupäivien 8.- ja 9.8.2019 aikana ja ne on päivitetty henkilökunnan kokouksessa 13.8.2019)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä