Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

 • Kourujärven koulun järjestyssäännöt
 • Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
 • Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (Perusopetuslaki 29 §)
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun alueella kouluaikoina sekä koulun ulkopuolella tapahtuvassa koulutyössä.
 • Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasavertaiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan kaikkina koulun työpäivinä sukupuolesta tai kielellisestä, kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumatta.
 • Oppilasta suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä kaikin käytettävissä olevin keinoin.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Opettaja tai rehtori voi myöntää lyhytaikaisen luvan poissaoloon.
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Turvallisuus, viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen
 • Oppilas edistää turvallisuutta ja viihtyisyyttä esimerkiksi seuraavilla hyvän käytöksen tavoilla:
 • Saavun kouluun ajoissa.
 • Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.
 • Pukeudun asiallisesti.
 • En poistu koulun alueelta luvatta koulupäivän aikana.
 • Otan toiset ihmiset huomioon kaikissa tilanteissa.
 • Olen tunnilla tarkkaavainen ja teen tehtäväni huolellisesti
 • Puhun vain silloin, kun on minun vuoroni.
 • Ruokailussa käyttäydyn hillitysti ja noudatan hyviä ruokailutapoja.
 • Käytän mobiililaitteita vasta sitten, kun olen ensin neuvotellut asiasta opettajien kanssa. Ilman neuvottelua laitteiden käyttö voidaan tulkita opetusta häiritseväksi toiminnaksi.
 • Menen välitunnille heti tunnin päätyttyä ja tulen sisälle heti kellon soitua.
 • Käytävillä liikun rauhallisesti ja meluamatta.
 • WC-tiloja käytän vain tarvitessani, silloinkin asiallisesti.
 • Huolehdin hyvin käytössäni olevista oppikirjoista ja muusta oppimateriaalista sekä yhteiskäytössä olevista opiskeluvälineistä.
 • Käytän yhteisiä välituntiliikuntavälineitä asiallisesti.
 • Varon vahingoittamasta koulupihan istutuksia.
 • Jos aiheutan vahinkoa koulun omaisuudelle, olen velvollinen korjaamaan vahingon.
 • Jos huomaan turvallisuuteen liittyvän vian tai puutteen, ilmoitan siitä henkilökunnalle.
 • Jätän häiriötä aiheuttavat aineet ja tavarat kotiin.
 • En tuo vaaraa aiheuttavia esineitä tai aineita kouluun.
 • Tiedän, että rikkoessani sääntöjä, joudun vastaamaan niistä henkilökohtaisesti Perusopetuslain ja Perusopetusasetuksen osoittamin keinoin.
 • Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
 • Järjestyssääntöjen laatimisessa on otettu huomioon sekä huoltajien että oppilaiden mielipiteitä.
 • Järjestyssäännöt laitetaan esille sekä luokkien ilmoitustauluille että koulun kotisivuille. Valmiit säännöt lähetetään opetuksen järjestäjälle tiedoksi.
 • Säännöt perustuvat Rauman kaupungin kasvatus- ja opetustoimen yhteisiin käyttäytymisen arvioinnin kriteereihin sekä Opetushallituksen järjestyssääntöjen laatimisesta antamaan ohjeeseen. (Ohje1/012/2016)
 • Kaikki koulun toiminta perustuu Perusopetuslakiin.
 • Järjestyssääntöjä tarkastellaan vuosittain, jos uutta ilmenee.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä