Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys

Uudessa opsissa opettajan toiminta muuttuu opettajasta kannustavaksi ohjaajaksi/ tarkkailijaksi. Hänen tulee kuitenkin huomioida oppilaiden erilaiset tavat oppia ja prosessoida opittavaa ainesta. On hyvä, että ops korostaa oppilaiden yhdessä oppimisen merkitystä, mutta se ei saa ylikorostua. Opettajalla on edelleen vastuu siitä, että kaikki oppilaat oppivat kykyjensä mukaan, olipa opetusmenetelmä kuinka oppilaskeskeinen tahansa.

Oppilaiden työskentely ryhmissä, yhdessä oppiminen, luo lisää haasteita pienryhmien erilaisille oppijoille. Integroituminen yleisopetuksen ryhmään vaikeutuu.

Ennen opettajan tehtävä oli yksittäisten faktojen oppimisen arviointia. Nyt oppimaan oppiminen on keskeinen, iso kokonaisuus. Se vaatii opettajan toiminnan muuttamista siten, että oppilaat omaksuvat oppimisen taidot ja niitä käytetään aktiivisesti uutta opiskeltaessa.

Koulussa korostetaan oppimisen ilon merkitystä terveen itsetunnon ja realistisen minäkuvan rakentumisessa.

Oppilaan tulee ymmärtää toimintansa syy- seuraussuhde. Tämä korostuu opiskelussa, vuorovaikutussuhteissa ja tehtävien tekemisessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä